Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Teknisk ansvarlig for undervisningslabbene:

 • ABB-nivåreguleringslab (TTK4100 Kyb.intro)
 • Helikopterlab (TTK 4115 Lin.sys, TTK4135 Opt.reg, TTK4230 Autom.tekn.)
 • ABB AC800M (TTK 4175 Instr.Syst)
 • AIM (TTK 4175 Instr.Syst)
 • Hima (TTK 4175 Instr.Syst)
 • Profibus (TTK 4175 Instr.Syst)
 • Fieldbus Foundation (TTK 4175 Instr.Syst)
 • Strømningslab (TTK4101 Instr.måletekn.)

Systemer:

 • Siemens Simatic S7, Tia Portal
 • LabVIEW
 • Kongsberg Maritime: AIM2000
 • System302, Syscon
 • ABB System 800xA
 • Matlab, Quark  

Generelt:

 • Prosjektering, bygging, vedlikehold og klargjøring av laboppgaver, prosesser og annet
 • Programmering og konfigurering av ulike systemer
 • Utvikling av brukergrensesnitt
 • Hardware- og installasjoner
 • Aktivt HMS-arbeid under utførelse
 • Dokumentasjon, verifikasjon
 • Faglig leder for automatikerlærlinger, tilrettelegging av opplæringsplan mm.