Politisk ustabilitet og væpnede konflikter

Forskningsgruppe

Politisk ustabilitet og væpnede konflikter

ISS har et internasjonalt anerkjent fagmiljø innen borgerkrig, internasjonal konflikt, og politisk ustabilitet. Forskergruppen har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med Institutt for fredsforskning, PRIO, og som en del av dette samarbeidet er Halvard Buhaug, forsker ved PRIO, tilsatt som Professor II ved ISS. Samarbeidet med PRIO omfatter også en nasjonal forskerskole i freds- og konfliktstudier, der Universitet i Oslo også er partner.

Fagområdet fikk i 2015 tildelt et av NTNUs Onsager Fellowship, som er et prestisjefylt program for å rekruttere internasjonalt anerkjente unge forskere. Førsteamanuensis Charles Butcher er tilsatt i stillingen, og han styrker gruppens kompetanse innen forskning på sosial mobilisering og ikke-voldelig motstand. Forskergruppen legger stor vekt på rekruttering og har de senere årene tilsatt og uteksaminert flere nye ph.d.-stipendiater innenfor konfliktforskning. Masteremnet POL3502 Årsaker til krig og seminarserien VIP (Violence, Institutions, and Peace) er viktige kanaler for rekruttering, veiledning og diskusjon av denne forskningen.

Forskergruppen er involvert i flere større forskningsprosjekter i samarbeid med PRIO og andre institusjoner. To av disse prosjektene, finansiert av henholdsvis European Research Council (prosjektet CLIMSEC) og Norges forskningsråd (CAVE), søker å belyse direkte og indirekte sammenhenger mellom klimavariabilitet og voldelig konflikt. Det er også tatt initiativ til samarbeid med det EU-finansierte prosjektet AfricanBioServices, som blant annet skal gjennomføre en survey i grenseområdene mellom Kenya og Tanzania om klimaendringer, ressursknapphet og landkonflikter.

Tema: Politisk ustabilitet og væpnede konflikter

Publikasjoner

person-portlet

Forskere