Bakgrunn og aktiviteter

Bachelorgrad fra NTNU, og mastergrad fra Universitet i Tromsø.

Jeg jobber i hovedsak kvantitativt på ikke-voldelige og voldelige motstandsbevegelser i tillegg til borgerkrig, på prosjektet Anatomy of Resistance Campaigns.

Faglige interesser: Internasjonal Politikk, Internasjonal Politisk Økonomi, Komparativ Politikk og Borgerkrig.