Forskning og forskningsetikk

Forskning og forskningsetikk

Vi forsker innen medisinsk etikk, og deltar i prosjekter innen medisinsk forskning og utvikling. I forskningen er vi opptatt av sentrale problemstillinger i livet, som:

  • Når er genetisk kunnskap et gode – og når er det et onde?
  • På hvilket grunnlag bør vi kunne velge ikke å bære frem et barn, eller avslutte livsforlengende behandling av en pasient?
  • Er aldring og død motstandere vi skal bekjempe, eller snarere kilder til mening?

Vi leder flere tverrfaglige forskningsprosjekter innen forskningsetikk og klinisk etikk. Vi har lang erfaring med forskning på biobankfeltet, med fokus på samtykkeproblematikk og forvaltning av risikokunnskap.

Innen klinisk etikk har vi særskilt erfaring med etiske spørsmål innenfor fosterdiagnostikk, gentesting, assistert befruktning og nyfødtmedisin.

Gruppens medlemmer er sentrale i NTNU sin tverrfakultære forskergruppe innen bioetikk, RESET

11 aug 2017

Publikasjoner

Publikasjoner

Et utvalg av artikler, bokkapitler og kronikker publisert de siste årene: