Rådgivning og komitéarbeid

Rådgivning og komitéarbeid

Medlemmene i gruppen for medisinsk etikk rådgir i etiske spørsmål og deltar i en rekke komiteer og utvalg innen forsknings- og klinisk etikk.

Ta kontakt med oss for spørsmål om forskningsetikk, klinisk etikk, profesjonsetikk, eller grunnleggende problemstillinger innen medisinsk etikk.

 

Etikkomiteer og hvem av oss som er representert i disse:

  • REK - Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (Lars Ursin, medlem)
  • NEM - Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (Berge Solberg, nestleder, Jacob Hølen, sekretær)
  • KEK - Klinisk etikkomite, St. Olavs hospital (Berge Solberg, sekretær)
  • Bioteknologirådet (Berge Solberg medlem 2004-2013)
  • Bioereferansegruppen i Helsedirektoratet (Berge Solberg, medlem)
  • Biobank Norge (Berge Solberg, leder etikkgruppen)
  • HUNT4 - arbeidspakke i etikk (Lars Ursin, leder, Berge Solberg, Kristin Steinsbekk, medlemmer)