Bakgrunn og aktiviteter

 

Jacob C Hølen

PhD Klinisk medisin (NTNU)

Førsteamanuensis i medisinsk forskningsetikk, ISM, DMF. Underviser/sensor SMED8004

2020- REK sør-øst- Leder 

2010-2020 De nasjonale forskningsetiske komiteer - Sekretariatsleder NEM, 

2017- Helse- og omsorgsdepartementet -  Sekretariatsleder for prosjektet om etisk godkjenning av medisinsk forskning i Norden. Rapport: Nordic research collaboration for better health 2017-2019. “Study opportunities to reduce the use of resources in ethical approval of research projects in the Nordic countries”. 

2006-2010 REK Midt-Norge - Rådgiver

2004 - 2008 NTNU, Det medisinske Fakultet, Institutt for kreftmedisin - Stipendiat

Verv:

E-Helsedirektoratet: Medlem referansegruppen for Helsedataprogrammet 2018-2020

UIO, OUS og Ahus: Eksternt medlem i Redelighetsutvalget 2018-2020

European Network of Research Ethics Committees - EUREC: Styremedlem og Norsk representant 2016 - 2021

Regjeringen verv: Medlem i Helsedatautvalget 2012

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Vinther, Torkild; Enebakk, Vidar; Hølen, Jacob Christian. (2016) Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 978-82-02-52206-3.

Del av bok/rapport

 • Bakken, Kjersti; Hølen, Jacob Christian; Simonsen, Sigmund. (2013) Legemiddelstudier med barn. Barn i forskning - Etiske dimensjoner.

Rapport/avhandling

 • Hølen, Jacob Christian; Kaasa, Stein; Fayers, Peter; Hjermstad, Marianne Jensen; Loge, Jon Håvard. (2008) Pain assessment in palliative care: validation of methods for self-report and behavioural assessment. 2008. ISBN 978-82-471-1198-7.
 • Hølen, Jacob Christian. (2002) Glede og motivasjon på Norsk Antarktis ekspedisjon 1999-2001. 2002.

Andre

 • Hølen, Jacob Christian. (2013) Hvem har interesse av at genetisk informasjon tilbakeføres til forskningsdeltakere?. Utilsiktede funn – genomanalyse og persontilpasset behandling . Bioteknologinemnda; Oslo. 2013-12-03 - 2013-12-03.
 • Loge, Jon Håvard; Hølen, Jacob Christian. (2009) Måling av symptomer hos pasienter med kognitiv svikt. 4th International Trondheim Conference on Palliative Care . The Regional Centre for Palliative Care Education and Resear; Trondheim. 2009-10-15 - 2009-10-16.
 • Torvik, Karin; Hølen, Jacob Chr.; Kaasa, Stein; Kirkevold, Øyvind; Holtan, Anders; Kongsgaard, Ulf E.; Rustøen, Tone. (2007) Smerter hos eldre inneliggende kreftpasienter med skjelettmetastaser i Norge. Konferanse . Norsk Palliativ Forening; Molde. 2007-09-05 - 2007-09-08.
 • Hølen, Jacob Christian. (2005) Målemetoder for livskvalitet og smerter. Livskvalitet hos kreftpasienter. Målinger av smerter hos demente. Nidaroskongressen ; 2005-10-19 - 2005-10-19.
 • Hølen, Jacob Christian; Hjermstad, Marianne Jensen; Fayers, Peter; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard. (2005) Smerteregistrering hos eldre ved hjelp av datateknologi. Smerter hos eldre . HIO; Oslo. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Hølen, Jacob Christian; Saltvedt, Ingvild; Loge, Jon Håvard; Fayers, Peter; Hval, Bjørn; Kaasa, Stein. (2005) DOLOPLUS � 2. Observasjonsbasert smerteskala for eldre. Smerter hos eldre . HIO; Oslo. 2005-06-02 - 2005-06-03.
 • Kaasa, Stein; Fayers, Peter; Hjermstad, Marianne Jensen; Loge, Jon Håvard; Hølen, Jacob Christian. (2005) Is the content of pain assessment tools appropriate for palliative care?. ISOQOL, 12th annual scientific meeting ; 2005-10-19 - 2005-10-22.
 • Saltvedt, Ingvild; Hølen, Jacob Christian; Hval, B; Loge, Jon Håvard; Fayers, Peter; Kaasa, Stein. (2005) Observasjonsbasert smerteevaluering hos pasienter med kognitiv svikt. Utprøving av en norsk versjon av DOLOPLUS 2. Kongress i geriatri. Aldring og helse ; 2005-04-01 - 2005-04-02.
 • Hølen, Jacob Christian. (2004) Pain Assessment - present tools and future directions. Smertedag . Høgskolen i Oslo; 2004-03-24 - 2004-03-24.
 • Hølen, Jacob Christian; Loge, Jon Håvard; Fayers, Peter; Kaasa, Stein. (2004) Pain Assessment. The Third Research Forum of the European Association of Palliative Care . EAPC; Stresa. 2004-06-03 - 2004-06-06.
 • Hølen, Jacob Christian; Saltvedt, Ingvild; Fayers, Peter; Bjørnnes, MARIT; Stenseth, Guri; Kaasa, Stein. (2004) The Norwegian Doloplus-2, a tool for behavioural pain assessment: Translation and validation in nursing home patients with dementia. The Third Research Forum of the European Association of Palliative Care . EAPC; Stresa. 2004-06-03 - 2004-06-06.
 • Hølen, JC; Loge, Jon Håvard. (2004) Pain assessment. EAPC 3 Research Forum . EAPC; Stresa. 2004-06-03 - 2004-06-03.