Formidling og undervisning

Formidling og undervisning

Gruppen for Medisinsk etikk består av personer med ulik fagbakgrunn, og vår undervisning spenner således vidt. Vi har ansvar for etikkundervisningen på medisinstudiet, og bidrar med medisinsk etikk og forskningsetikk i masterstudiene i helsevitenskap, molekylærmedisin, og palliasjon.

Vi underviser i etikk og vitenskapsteori på flere PhD-kurs, og i videreutdanning og kurs i regi av Legeforeningen. Gruppens medlemmer underviser også i bioetikk og profesjonsetikk på utdanningene innen bioteknologi, ingeniør og bioingeniør.

Gruppens medlemmer holder en rekke foredrag om forskningsetikk og medisinsk etikk, og deltar aktivt i den offentlige debatten om bioteknologi, forskningsetikk og medisinsk etikk.

11 aug 2017

Konferansebidrag, intervjuer og kronikker

Konferansebidrag, intervjuer og kronikker

Et utvalg av foredrag og presentasjoner vi har holdt de siste årene, intervjuer og mediebidrag vi har gitt, og kronikker og debattartikler vi har skrevet: