Smertegruppen

Smertegruppen

Smertegruppen studerer aspekter ved akutt og kronisk smerte, både ikke- malign og kreftsmerte. Gruppen samarbeider tett med PRC (European Palliative Research Centre).

Smertegruppen studerer også smerteepidemiologi og epidemiologi knyttet bruk og misbruk av opioider og andre medikamenter som kan gi avhengighet.

Smertegruppen arbeider multidisiplinært og bruker en rekke metodologiske tilnærminger som molekylærbiologi/genetikk, eksperimentelt ved involvering av frivillige, kontrollerte kliniske studer og epidemiologi.

Studier av morfinanalgetika (opioider) står sentralt, men studerer også andre metoder innen smertebehandling, både medikamentelle og ikke-medikamentelle tilnærminger som yrkesmessig rehabilitering av smertepasienter.

Fra høsten 2014 tilbys også en egen studieretning for smerte og palliasjon som en del av masterprogrammet i Klinisk helsevitenskap.

Sidsel Skarra, Ola Dale, Ida Tylleskâr og Arne Skulberg fra Smertegruppa ved ISB. Foto: Kjersti Lunden Nilsen

Stipendiat Arne Skulberg fra smertegruppa ved ISB vant årets Forsker Grand Prix 2014 under Forskningsdagene 2014. Vi er stolte av å ha Norges beste forskningsformidler på gruppa vår!

Besøk våre engelsk-språklige sider for mer informasjon om smertegruppen.

Smertegruppa - bilde

Smertegruppen studerer aspekter ved akutt og kronisk smerte, både ikke- malign og kreftsmerte.  (iStock photo)

Kontakt

Kontakt

Gruppemedlemmer