MR Senteret

MR Senteret

MR er en av de viktigste modalitetene i medisinsk avbildning. I fremtidens helsevesen vil muligheten til å visualisere og måle fysiologiske prosesser i vev og organer være like viktig som muligheten til høykvalitets avbildning av anatomiske strukturer. I utvikling av nye MR-metoder er det derfor et viktig mål å skaffe diagnostisk informasjon på grunnlag av organfunksjon, fysiologi, metabolisme og molekylær aktivitet.

MR-miljøet i Trondheim er lokalisert ved NTNUs MR-senter. Siden 1986 har miljøet drevet klinisk og preklinisk MR-forskning. Miljøet har bred kompetanse og erfaring med en rekke teknikker innen MR-avbildning (MRI) og MR-spektroskopi (MRS).

Det medisinske avbildningsmiljøet i Trondheim teller i dag mer enn 100 forskere og studenter fordelt på flere avdelinger ved NTNU og St. Olavs Hospital, hvorav de fleste er tilknyttet Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk (ISB).

Noe av det som kjennetegner miljøet er en vertikal integrering av grupper som arbeider med høyoppløst in vitro/ex vivo MRS, preklinisk avbildning og klinisk forskning på friske frivillige og pasienter, noe som muliggjør translasjonell forskning fra pasient- til cellenivå og tilbake.

MR-systemene er organisert som en kjernefasilitet, som tilbyr tilgang til state-of-the-art infrastruktur for forskning. Dette inkluderer en internasjonalt anerkjent MR metabolomics-lab, dedikert preklinisk 7T MR-skanner og (snart) det eneste hybrid MRI/PET-systemet i Norge.

For å lese mer om aktiviteten i de ulike gruppene:

Tilknyttede sentre:

Kjernefasilitet:

07 jun 2023

Blogg

Blogg

Publikasjoner