Seksuell helse etter brystkreft

Forskningsgruppe

Seksuell helse etter brystkreft

Group images
Fra venstre: Steinar Lundgren, Øyvind Salvesen, Guro Aune, Marianne Nilsen, Monica J. Engstrøm, Randi J. Reidunsdatter, Sunil X.Raj, Vigdis Moen, Jarle Karlsen, Ragnhild E. Åsberg, Guro F. Giskeødegård, Tone F Bathen, Harriet Børset. Foto: Karl Jørgen Marthinsen/NTNU

Research activity

Video Brystkreftforeningen og Roche

Denne filmen er laget i samarbeid med Brystkreftforeningen og deres samarbeidspartner Roche. Gjengitt med tillatelse.

Prosjektets delstudier

Prosjektets delstudier

Delstudie 1 er en undersøkelse av den seksuelle helsen i den norske befolkningen, som vi skal bruke som referansemateriale til kreftpopulasjoner. Delstudie 2 kartlegger vo den seksuelle helsen fra til cirka 500 brystkreftoverlevere som vi har fulgt i opptil 10 år etter behandling. I Delstudie 3 undersøker vi nærmere hvordan brystkreftpasienter og deres eventuelle partnere opplever seksuallivet etter brystkreftbehandlingen.

Les mer ved å følge lenkene under:

Samarbeid, finansiering og varighet

Samarbeid, finansiering og varighet

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU og St.Olavs hospital og er finansiert med midler fra Kreftforeningens- og Brystkreftforeningens Rosa-Sløyfe-aksjon og NTNU.
 
Prosjektet er godkjent av Regional etisk komité (REK id 58888) og prosjektperioden er 4-årig fra august 2020.


person-portlet

Kontakt

Randi Johansen Reidunsdatter
Førsteamanuensis
randi.j.reidunsdatter@ntnu.no
73412154
+4795253006

Brukerutvalg

Brukerutvalg

Brukerutvalget vårt består av tre tidligere brystkreftpasienter:

Foredrag

Foredrag

Seksuell helse etter brystkreft. Onkologisk Forum, 18.-19.nov. 2021, Nasjonal kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling.

Sexual health after breast cancer. Tverrfaglig internasjonal konferanse om fatigue hos brystkreftoverlevere, 23.-24.sept. 2021, Høgskolen i Kristiania.