Fagenhet for Anestesi

Fagenhet for Anestesi

– Klinisk forskning tett integrert med St. Olavs hospital

Vi driver omfattende klinisk forskning og undervisning spesielt innen områdene: anvendt klinisk fysiologi, akuttmedisin, smertemedisin og sepsis. Våre forskere har et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk med mange samarbeidsprosjekt som gir bred formidling av kunnskap, publikasjoner i internasjonale tidsskrift og produksjon av doktorgrader.  

Enheten er nært integrert med Forsknings og utviklingsarbeid-avdelingen (FoU) ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin og Klinikk for akutt og mottaksmedisin ved St. Olavs hospital, og vi har et «kollegium» på nærmere 50 ansatte ved NTNU og/eller St. Olavs hospital.

Forskningsgrupper:

Tilknyttede sentre: