Studier

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Studier

Illustrasjonsbilde, undervisningssituasjon.

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap har ansvar for disse studieprogrammene

Bachelorprogram

Masterprogram

Profesjonsstudium

Instituttet har ansvar for å gi oppdatert og forskningsbasert undervisning i profesjonsstudiet i medisin slik at framtidas leger blir i best mulig stand til å håndtere pasienter innen våre fagområder.

Videreutdanninger

Eksperter i Team

Instituttet leder Eksperter i Team-emnene Innovative samfunn med virtuell virkelighet og roboter: Fremtidens velferdsteknologi og Teknologiske løsninger som kan bidra til aktivitet og deltakelse for personer med spesielle behov.

Alle studier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Spørsmål om våre studier?

Spørsmål om våre studier?

Vi ønsker at henvendelser til studieadministrasjonen går via NTNU Hjelp