Visuell helse

Visuell helse

Webbanner med påskriften "visuell helse"

Visuell kommunikasjon har stor påvirkningskraft, særlig i helsevesenet hvor pasienter og helsearbeidere er utsatt for et høyt stressnivå. Ettersom helsefagene er i rask utvikling (noe gjort enda tydeligere med den globale pandemien) er det viktig å utnytte mulighetene visuell kommunikasjon gir, både i den analoge og den digitale verden. I denne landsbyen forsøker vi å skape virkelige løsninger for å forbedre opplevelsene til pasienter og helsearbeidere. Vi vil fokusere på å lage nyskapende, eksperimentelle og spennende prototyper av produkter og løsninger. Helsevesenet trenger vår hjelp!

Visuell kommunikasjon er enhver form for kommunikasjon som kan vises i billedlig form. Det inkluderer bilder slik som fotografi, illustrasjon, kunst, tegning, datavisualisering (f.eks. grafer , tabeller, animasjoner), tegneserier, grafisk design, symboler, farger, komposisjon, osv. Det inkluderer også digital animasjon, industriell design, reklame, arkitektur, skilt, brukergrensesnittdesign, interaktive teknologier (f.eks. kunstig virkelighet) og andre former for digitale og elektroniske medier.

I denne landsbyen utfordres studentene til å utvikle nye produkter, metoder og/eller løsninger som kan hjelpe folk som er involvert i alle deler av helsevesenet. Studentene vil bruke metoder som Design & Design Thinking for å skape nye ideer, systemer og produkter i krysningspunktet mellom helse og design. Med fokus på visuell kommunikasjon kan løsningene være rettet mot spesifikke oppgaver eller ha bredere anvendelsesområder. Løsningene kan være lokale eller internasjonale. Fagfeltet er i rask utvikling så her er det muligheter for å komme med nyskapende løsninger helt i front innen faget!

Relevant kompetanse

Studenter fra alle fagfelt er herved invitert til å bli med i dette banebrytende emnet. Siden ethvert fagfelt inneholder sin egen form for visuell kommunikasjon skal vi benytte dette utvalget av muligheter til å samarbeide tverrfaglig. Studenter forventes å bidra som kommende eksperter innen sitt eget felt.

Om landsbyen

Det sentrale spørsmålet for denne landsbyen er:

Hvordan kan visuell kommunikasjon benyttes for å tjene pasienter og de som arbeider i helsevesenet?

Eksempler for mulige tema inkluderer:

 • Pasientmedvirkning, behandlingsveier og liv gjennom visuell kommunikasjon (pasientorientert).
 • Visuell kommunikasjon som en måte å støtte formidling av informasjon i helsetjenesten (pleierorientert)
 • Helsegevinstene i kreative aktiviteter (kunst og håndverk, tegning, keramikk, collage, osv.)
 • Grafisk medisin og visuelle dagbøker for få innblikk i pasientens historie/opplevelse
 • Datavisualisering for å forbedre behandlingsmetoder
 • Etablering av kvalitetskontrollerte pasientfellesskap via visuelle verktøy/apps
 • Symboler og ikonografisk design for internasjonale helsebegreper

Hver student kan se frem til å utforske sin iboende kreativitet mens de utvikler en gruppebasert løsning som potensielt kan gjennomføres i praksis.

Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli benyttet alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en posterpresentasjon og et produkt. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen. Produktet kan være noe som vises fram på presentasjonen eller noe som studentgruppa har beskrevet.

NB: Dette er en norskspråklig landsby men noen aktiviteter vil foregå på engelsk. Grunnen til dette er at noen av de faglige ressursene, samt noen av de eksterne kontaktpersonene og konteksten er engelsktalende.

Fakta om landsbyen - MFEL4856

Emnekode: MFEL4856
Landsbytittel: Visuell helse 
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Martha Skogen
Kontakt: martha.skogen@ntnu.no
Undervises: Vår 2021 
Sted: Trondheim 

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.