Innovative samfunn og roboter: Fremtidens velferdsteknologi

Velferdsteknologier blir stadig mer til stede i folks liv, spesielt de som trenger mer hjelp og deres familier. Trygghetsalarmer, smarte dørlås, GPS-systemer for personer med demens, er noen av tjenestene som tilbys av kommunene i Norge og i andre land. Sosiale roboter er den neste store tingen. Disse "følgesvennene" kan bidra til å holde en person trygge, kommunisere med familie og venner, hjelpe med hverdagen og delta i trening og andre aktiviteter.

Picture of kids meeting a robot.

Relevant kompetanse

Sykepleie, helsefag, medisin, bevegelsesvitenskap, helseinformatikk, datavitenskap, ingeniørfag, psykologi, kunst, arkitektur, politikk, lov osv.

Om landsbyen

Smartere hus og sosiale roboter vil endre måten vi lever i dag. Teknologien er allerede i markedet. Regjeringer føler seg presset til å ta rask tiltak for å møte utfordringene som følge av aldrende befolkninger ("eldre bølge"). Det finnes ikke nok menneskelige ressurser til å ta vare på de eldre.
Avanserte og innovative velferdsteknologiløsninger kan gi litt hjelp til å løse dette problemet.

Det er tiden for nyskapende ideer som kan gjøre en forskjell. Denne landsbyen vil skape strategier, design og prototyper av løsningene som kommer. Samspill med pågående forskning vil gi inspirasjon til å hjelpe de som velger denne landsbyen, for å bygge et showcase av fremtiden for velferdsteknologi.

Emnekode: MFEL4853
Landsbytittel: Innovative samfunn og roboter: Fremtidens velferdsteknologi
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Arthur Serrano
Undervises: Våren 2018

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.