Innovative samfunn med virtuell virkelighet og roboter: Fremtidens velferdsteknologi

Innovative samfunn med virtuell virkelighet og roboter: Fremtidens velferdsteknologi

Velferdsteknologier blir stadig mer til stede i folks liv, spesielt de som trenger mer hjelp og deres familier. Trygghetsalarmer, smarte dørlås, GPS-systemer for personer med demens, er noen av tjenestene som tilbys av kommunene i Norge og i andre land i dag.

Eldre kvinne som snakker med person avbildet på en skjerm. Ankomsten i våre liv av virtuell virkelighet og sosiale roboter med kunstig intelligens er den neste store tingen. Disse "følgesvennene" kan bidra til å holde en person trygge, kommunisere med familie og venner, hjelpe med hverdagen og delta i trening og andre aktiviteter.

Relevant kompetanse

Sykepleie, helsefag, medisin, bevegelsesvitenskap, helseinformatikk, datavitenskap, ingeniørfag, psykologi, kunst, arkitektur, politikk, jus eller lignende.

Om landsbyen

Virtuell virkelighet og sosiale roboter med kunstig intelligens vil endre måten vi lever i dag. Teknologien begynner å finnes allerede i markedet. Regjeringer føler seg presset til å ta rask tiltak for å møte utfordringene som følge av aldrende befolkninger ("eldrebølgen"). Det finnes ikke nok menneskelige ressurser til å ta vare på de eldre og andre personer med spesielle behov.

Avanserte og innovative velferdsteknologiløsninger kan gi litt hjelp til å løse dette problemet.

Det er tiden for nyskapende ideer som kan gjøre en stor forskjell. Denne landsbyen vil skape strategier, design og prototyper av løsningene som kommer. Samspill med pågående forskning vil gi inspirasjon til å hjelpe de som velger denne landsbyen, for å bygge et showcase av fremtiden for velferdsteknologi.

Kontakt

Emnekode: MFEL4853
Landsbytittel: Innovative samfunn med virtuell virkelighet og roboter: Fremtidens velferdsteknologi
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Artur Serrano
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.