Videreutdanning, Trondheim

Topptrener II

– NTNU og Olympiatoppens topptrenerutdanning

Topptrener II er for trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Studiet bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap.
Bilde: kombinertutøvere

Målgruppe

 • Trenere som på søkertidspunktet og under studiet arbeider med utøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.
 • Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • Erfarne, aktive toppidrettsutøvere eller utøvere som nettopp har avsluttet sin karriere og ønsker å bli trenere.

For trenere som arbeider med unge idrettstalenter tilbyr Norges Idrettshøgskole deltidsstudiet Topptrener 1.

Undervisningsform

Deltidsstudium med tre obligatoriske samlinger per semester. Samlingene finner sted på Toppidrettssenteret i Granåsen i Trondheim.

Kursavgift

Kr 14000,- per kurs. Det serveres kaffe, lunsj og forfriskninger ved alle samlinger. Semesteravgift, reiseutgifter og andre utgifter knyttet til samlinger kommer i tillegg.

Hvordan søke opptak

Forrige søknadsfrist var 10. mai 2016. Det er opptak annen hvert år.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse.

I tillegg bør du ha:

 • Ditt særforbunds høyeste trenerutdanning, ha idrettsutdanning fra universitets/høgskolenivå eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse
 • Tilstrekkelig motivasjon og praktisk mulighet til å prioritere studiet

Trenere som er på vei inn i et trenerengasjement må ved søknaden legge fram karriereplan fra særforbundet, forbundets forpliktende oppfølgingsplan under studiet, samt beskrivelse av treningsgruppe. Det samme kravet gjelder aktive utøvere og utøvere som nettopp har avsluttet sin karriere.


Studiets innhold

Studiet er på 60 studiepoeng og går over fire semester:

Emnekode Kurs Studiepoeng
IDRSA6003 Trenerrollen, kultur og omdømme 15
BEV6000 Treningsplanlegging 15
RAD6011 Trenerrollen og coaching 15
BEV6004 Prosjektoppgave 15

 

Hvert kurs er en selvstendig enhet på 15 studiepoeng, men opptak til studiet skjer under forutsetning av at du ønsker å gjennomføre hele studiet. Hvert kurs går over ett semester og hele studiet tar to år å gjennomføre.

Undervisning

Hvert kurs består normalt av tre samlinger som hver går over en ettermiddag og to hele ukedager. Samlingene er obligatoriske og du må delta på minst to av tre hele samlinger for å kunne avlegge eksamen i kurset. Samlingene finner sted på Toppidrettssenteret i Granåsen i Trondheim. Undervisningen tar utgangspunkt i caser og relevant teori og veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og selvrefleksjon. Mellom samlingene er det hjemmeoppgaver relatert til pensum og egen idrett. Disse oppgavene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Mentor og nettverk

Du vil bli fulgt opp av en mentor som skal være en sparringspartner for deg i overføring fra teori til praksis. Mentoren skal være en diskusjonspartner i arbeidet med hjemmeoppgaver, og han/hun skal være med å kvalitetssikre at studiet gjennomføres etter de krav og forventninger som stilles.

Det er også en målsetning at du, som del av et trenernettverk, skal kunne dra nytte av toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av idrettene.

Bildecollage


Informasjon om samlinger

Høsten 2016 (Trenerrollen, kultur og omdømme)

Tre samlinger à tre dager (tirsdag-torsdag). 

 1. 13.09.-15.09. (uke 37)
 2. 18.10.-20.10. (uke 42)
 3. 22.11-24.11. (uke 47)

Oppmøte: Dag 1: 1030-2000, Dag 2: 0900-1900 & Dag 3: 0900-1500. 


Våren 2017 (Treningsplanlegging)

Tre samlinger à tre dager (tirsdag-torsdag). 

 1. 24.01.-26.01. (uke 4)
 2. 07.03-09.03. (uke 10)
 3. 25.04.-27.04. (uke 17)

Oppmøte: Dag 1: 1600-2000, Dag 2: 0900-1900 & Dag 3: 0900-1500. 


Høsten 2017 (Trenerrollen og coaching)

Tre samlinger à tre dager (tirsdag-torsdag). 

 1. 12.09-14.09. (uke 37)
 2. 17.10-19.10. (uke 42)
 3. 21.11.-23.11. (uke 47)

Oppmøte: Dag 1: 1600-2000, Dag 2: 0900-1900 & Dag 3: 0900-1500. 


Våren 2018 (Prosjektoppgave)

Tre samlinger à to dager (tirsdag-onsdag) + 3 obligatoriske studiedager

 1. 23.01.-24.01. (uke 4)
 2. 06.03.-07.03. (uke 10)
 3. 24.04.-25.04. (uke 17)

Oppmøte: Dag 1: 1000-1900 & Dag 2: 0900-1500. 


Thu, 17 Mar 2016 16:04:27 +0100

Dette sier studentene

Vi har snakket med fem personer som alle har fullført Topptrener II ved NTNU og stilt dem spørsmålene:

 1. På hvilken måte mener du Topptrener II har bidratt i din rolle i dag?

 2. Vil du anbefale studiet til andre trenere? Hva er evt. årsaken til dette?

 

Clas Brede Bråthen
Sportssjef i NSF Hopp

Bilde: Clas Brede Bråthen

1. Topptrenerstudiet har bidratt til at kunnskapen rundt de oppgavene som ligger til min rolle har økt (forhåpentligvis, dersom jeg har noen form for læringsevne:-)).

2. Vi i NSF Hopp bruker Topptrenerstudiet som det øverste leddet i vår trenerkjede. Så ja, jeg kan definitivt anbefale dette for alle som har ambisjoner som trenere og ledere innen Toppidretten.

 

 

Geir Oustorp
Trener, Glassverket. Har tidligere vært trener i Drammen HK (herrer) og Byåsen Elite.

Bilde: Geir Oustorp

1. Har gjort meg mye mer reflektert med tanke på kunnskap og refleksjon.

2. Vil anbefale dette til alle som jeg kjenner pga. kontaktnettet og kunnskapen en opparbeider seg.

 

 

 

Hanne Staff
Jobber i Olympiatoppen som leder for avdelingen "Unge utøvere" (50%) og coach for utholdenhetsidretter (50%).

Bilde. Hanne Staff

1. Gjennom Topptreneren fikk jeg økt forståelse for ulike prosesser knyttet til både laget og utøveren. Dette, sammen med egen erfaring som utøver og utdannelse fra NIH, gir meg en god ballast i mitt arbeid i dag.

2. Jeg vil anbefale alle som kan tenke seg å jobbe som trenere på høyt nivå, å ta dette studiet. Både på grunn av de gode foreleserne og den økte kunnskapen og forståelsen du får gjennom dette, men studiet gir deg også mulighet til å bli godt kjent med andre som jobber med de samme problemstillingene. Dette fører til mange og gode diskusjoner, og verdifull erfaringsutveksling.

Hege Riise
Sportssjef, LSK Kvinner. Har tidligere vært assistenttrener for USAs kvinnelandslag i fotball.

Bilde: Hege Riise

1. Det har gitt meg en skikkelig ballast i forhold til "knagger" å bruke for å få struktur på trenerrollen min. Samt faglig veldig godt påfyll i forskjellige tema, og ikke minst erfaring fra andre idretter/ individuelle og lag.

2. JA, det er et veldig bra kurs med mange temaer og mye på tematikken -coaching. Diskusjon av tema og erfaring fra flere idretter. Veldig nyttig.

 

 

Øyvind Skaanes
Lærer ved Heimdal videregående skole, en skole med som gir et spisset toppidrettstilbud i flere grener, inkludert langrenn.

Bilde: Øyvind Skaanes

1. Større trygghet og bedre formell kompetanse.

2. Studiet kan jeg anbefale. Årsakene er de samme som i punkt 2.

 

 

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Gertjan Ettema
gertjan.ettema@ntnu.no

Koordinator:
Trine Løkke
trine.lokke@ntnu.no

Administrativ kontaktperson:
Bente Moslet
bente.moslet@ntnu.no

Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen.

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.