DeepInMotion

DeepInMotion

– Kunstig intelligent bevegelsesanalyse for tidlig deteksjon av cerebral parese hos spedbarn.

DeepInMotion

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til fysisk funksjonshemning i barndommen. Barn med CP har et livslangt behov for spesielle tjenester, og CP er derfor en stor byrde for barnet og familien. Dette prosjektet vil introdusere et nytt banebrytende kunstig intelligent system, kalt DeepInMotion-systemet, for tidlig oppdagelse av CP. DeepInMotion vil identifisere egenskaper i spedbarnets spontane bevegelser når de er mellom 12-18 uker gamle etter termin, som er indikator for senere utvikling av CP. I Norge settes diagnosen CP vanligvis mellom 1-2 års alder, selv om hjerneskade som forårsaker CP oppstår før, under, eller tidlig etter fødselen. Tidlig påvisning av CP før 5 måneders alder gir mulighet for tidligere behandling i den perioden hvor omstillbarheten til spedbarnshjernen er på sitt høyeste. I dag utføres tidlig risikovurdering av CP i klinikker med nye ekspertbaserte metoder basert på en subjektiv og kvalitativ bevegelsesanalyse. Denne tidlige risikovurderingen krever høyt kvalifiserte og trenede klinikere med lang erfaring for å være pålitelige og har dermed fått manglende utbredelse i oppfølging av syke nyfødte på verdensbasis. Ved å utvikle et brukervennlig smarttelefonbasert system, vil dette prosjektet gi en lett tilgjengelig helsetjeneste som reduserer ulikheter mellom land og gir like rettigheter til helsetjenester. DeepInMotion vil gi beslutningstøtte til klinikere og barnets familie på en sikker og effektiv måte, og dermed oppfylle kravene i FNs bærekraftige utviklingsmål. DeepInMotion-prosjektet vil bruke en stor internasjonal database med videoer av høyrisiko-spedbarn for å utvikle neste generasjon kunstige intelligente systemer for tidlig deteksjon av CP. DeepInMotion-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, St Olavs hosptital, og sykehuset i Ålesund og består av en internasjonal unik tverrfaglig gruppe bestående av forskere innen datavitenskap, bevegelsesvitenskap, fysioterapi, og barnemedisin. DeepInMotion er et samarbeidsprosjekt mellom tre institutt ved NTNU (INB, IKOM, and IDI), Norwegian Open AI lab og to klinikker ved St Olavs Hospital (Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Barne- og ungdomsklinikken) og Ålesund sykehus. DeepInMotion-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2021-2015 og er tett knyttet opp til pågående prosjekter på bevegelsesanalyse av syke nyfødte.


Logoer

           

person-portlet

Teknologioverføring (TTO)

Internasjonale partnere

Internasjonale partnere


Jens Bo Nielsen

Jens Bo Nielsen

Professor

Phone: +45 35327450
Mobile: +45 28757450
jbnielsen@sund.ku.dk

Department of Neuroscience, University of Copenhagen


Thomas Dyhre Nielsen

Thomas Dyhre Nielsen

Professor

Phone: +45 99409854
tdn@cs.aau.dk

Department of Computer Science, Aalborg University


Nathalie Maitre

Nathalie Maitre

Chief Science Officer

Pediatrics/Neonatology, Emory University School of Medicine and Children's Healthcare of Atlanta