Norwegian Cognitive Impairment After Stroke (Nor-COAST)

​​​​​​​​​​​​​​

Nor-COASTs logo. Illustrasjon av Hjerne med teksten Nor-COAST, Kartlegging av mental funksjon etter hjerneslag.

Norwegian Cognitive Impairment After Stroke (Nor-COAST)

Vi forsker på endringer i hjernefunksjon etter hjerneslag.


Nasjonalforeningen for folkehelsen

Logoen til nasjonalforeningen for folkehelsen

Nor-COAST-studien er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen og NTNU.