Bakgrunn og aktiviteter

Torunn Askim (1962) er professor i rehabilitering etter hjerneslag ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), Fakultet for medisin og helsevitenskap. Hun er enhetsleder for fagenheten geriatri, bevegelse og hjerneslag (GeMS) og nestleder for forskning ved INB.

Utdanning

 • Fysioterapeut, Høgskolen i Oslo, 1986
 • Hovedfag i fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen, 1999
 • Ph.d. i klinisk medisin, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, 2008. 

Forskningsinteresser

 • Rehabilitering og langtidsoppfølging etter hjerneslag
 • Tidlig mobilisering og behandling i slagenhet
 • Motorisk funksjon, fysisk aktivitet og intensiv trening etter hjerneslag
 • Metoder for å måle utkomme etter hjerneslag
 • Kognitiv svikt etter hjerneslag
 • Brukermedvirkning for personer med afasi etter hjerneslag
 • Sekundærprofylakse etter hjerneslag

Pågående forskning

 • Life After Stroke. A Norwegian long term follow-up project (LAST-long).

 • Nor-COAST (The Norwegian Cognitive impairments After Stroke Study): Norsk multisenter studies som har til hensikt å undersøke risikoen for kognitiv svikt etter hjerneslag.

 • LAST-studien: Norsk multisenter RCT som har til hensikt å undersøke effekten av regelmessig coaching for å opprettholde fysisk funksjon etter hjerneslag.

 • HIIT studien (High Intensity Interval Training after stroke): Nasjonal multisenter RCT som har til hensikt å undersøke effekten av høyintensiv trening som sekundærprofylakse etter hjerneslag

Undervisning

 • Faglærerer ved masteremnet BEV3200 - Rehabilitering og velferdsteknologi for personer med bevegelsesrelaterte lidelser.

 • Faglærer ved ph.d. emnet BEV8007 – Anvendt forskning i idrett og rehabilitering. Optimalisering av kunnskapsoverføring

 • Diverse undervisning ved bachelor og master i bevegelsesvitenskap

Internasjonalt forskningssamarbeid 

 • University of Glasgow
 • Stroke Division at Florey Neuroscience Institutes, Melbourne, Australia

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner