Research activity

Noen av våre større prosjekter

Noen av våre større prosjekter

Finansiert av IMI2-JU, dette prosjektet fokuserer på teknisk og klinisk validering av digitale mobilitetsmål i følgende pasientgrupper: kronisk lungesykdom, Parkinsons sykdom, multippel sklerose, hoftebrudd og hjertesvikt.

Finansiert av EU-Horisont2020, PreventIT er et personalisert helse og IKT prosjekt for å forebygge funksjonstap hos yngre eldre ved hjelp av smart teknologi. Nettside: www.preventit.eu

Finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsa, dette er en multisenterstudie der 5 forskjellige sykehus har inkludert totalt 815 pasienter innlagt med hjerneslag. Målsetningen er å studere kognitiv funksjon etter hjerneslag, oppfølgingstid 3 år.

Finansiert av NTNU helse, dette prosjektet utvikler og tester spill-basert helse teknologi for å øke fysisk aktivitet hos eldre og tilby spesifikke øvinger i rehabilitering. Nettside: www.ntnu.edu/health/exergaming