Målbilde for GeMS 2025

Målbilde for GeMS 2025

– Forskning

 

  1. Våre forskningsgrupper, som er tverrfaglig sammensatt, har tett samarbeid og benytter hverandres kunnskap og ferdigheter.

  2. Vi er et nasjonalt ledende og internasjonalt signifikant forskningsmiljø på bevegelsesanalyse. Våre metoder benyttes til å besvare grunnleggende (translasjon) og anvendte bevegelsesrelaterte problemstillinger for optimalisering av bevegelse og funksjon.

  3. Vi utnytter vårt fortrinn med nærhet til Avdeling for geriatri og Avdeling for hjerneslag, St. Olavs hospital, og Trondheim kommune til å utvikle nye metoder for akutt behandling, rehabilitering, forebygging av funksjonssvikt og helhetlige pasientforløp hos pasienter med geriatriske problemstillinger og hjerneslag.

  4. Vi er ledende innen forskning på kognitiv funksjon og på sammenhengen mellom fysisk og mental funksjon i den aldrende befolkning.

  5. Vi er en sentral aktør i et senter for fremragende forskning eller innovasjon med fokus på bærbar sensorteknologi for å registrere, monitorere og forbedre helse og prestasjon.

  6. Vi utnytter vårt fortrinn med nærhet til helsesektoren og teknologimiljøene i utvikling av digitale løsninger for deling av kunnskap og helseinformasjon og nye teknologiske løsninger som fremmer god helse og funksjon.

  7. Vi er et ledende forskningsmiljø på teknikk, fysisk kapasitet og prestasjon i norsk toppidrett for funksjonsfriske utøvere og utøvere med nedsatt funksjon.