Målbilde for GeMS 2025

Målbilde for GeMS 2025

– Forskning
 1. Våre forskningsgrupper, som er tverrfaglig sammensatt, har tett samarbeid og benytter hverandres kunnskap og ferdigheter.
   
 2. Vi utnytter vårt fortrinn med nærhet til kliniske miljø innen geriatri, hjerneslag, ortopedi og revmatologi ved St. Olavs hospital og Trondheim kommune til å utvikle nye metoder for utredning, behandling, rehabilitering og forebygging av funksjonssvikt og helhetlige pasientforløp. 
   
 3. Vi skal fortsatt være et nasjonalt ledende og internasjonalt signifikant forskningsmiljø på bevegelsesanalyse. Våre metoder benyttes til å besvare grunnleggende og anvendte bevegelsesrelaterte problemstillinger for optimalisering av bevegelse og funksjon.
   
 4. Vi er ledende innen forskning på kognitiv funksjon og dens sammenheng med fysisk funksjon i den aldrende befolkning.
   
 5. Vi er en sentral aktør i et senter for fremragende forskning eller innovasjon med fokus på bærbar sensorteknologi for å registrere, monitorere og forbedre helse og prestasjon.
   
 6. Vi utnytter vårt fortrinn med nærhet til helsesektoren og teknologimiljøene i utvikling av digitale løsninger for syntese og deling av kunnskap og helseinformasjon og nye teknologiske løsninger som fremmer god helse og funksjon.
   
 7. Vi er et internasjonalt ledende forskningsmiljø på teknikk, fysisk kapasitet og prestasjon i norsk toppidrett for funksjonsfriske utøvere og utøvere med nedsatt funksjon.