Research activity

Våre større prosjekter

Våre større prosjekter

Prosjektet vil skape synergier mellom den tradisjonelle møbelindustrien og innovative ICT løsninger gjennom en prosess med tverrsektoriell spesialisering. Målet er å danne fungerende metoder for produktdesign og å lage møbler med fokus på sikkerhet, pålitelighet, spesielle behov og preferanser for eldre som bor hjemme. Du kan lese mer om prosjektet på hjemmesiden.

Kontaktpersoner: Prof. Artur Serrano (PI), Prof. Beatrix Vereijken, Trine A. Magne
Finansiering: The European Union's Regional Development Fund (INTERREG)

Dette prosjektet vil danne fire sansehager (SENSE-GARDEN) i Norge, Belgia, Romania og Portugal. Bilder, videoer, musikk og lukter vil bli brukt for å stimulere de forskjellige sansene til eldre personer med demens. Gjennom personalisering av stimuli, vil SENSE-GARDEN stimulere hukommelse, kommunikasjon og fysisk aktivitet for den enkelte med demens. Målet med SENSE-GARDEN er å koble individet med sin sans av seg selv på nytt, forbedre livskvalitet for personer med demens og for deres pårørende. Du kan lese mer om prosjektet på hjemmesiden.

Kontaktpersoner: Prof. Artur Serrano (PI), Jon Sørgaard, Pernille Nyvoll

Finansiert under AAL - Active Assisted Living – Programme (EU/Horizon 2020)

logo sense-garden

Early Warning Accompanies Robotics Excellence
Hensikten med prosjektet er å forbedre levestandarden for personer med demens og deres pårørende.
Livsstilsmonitorering kan redusere pårørendes påkjennelser og dermed forlenge perioden hvor den uformelle omsorgsyteren kan ivareta omsorgen og støtten for personen med demens med emosjonelt utbytte i forhold til pasientens livskvalitet og sosiale kostnader.

Kontaktpersoner: Artur Serrano (PI), Jon Sørgaard, Dr. Roger Søraa

Finansiert under AAL - Active Assisted Living – Programme (EU/Horizon 2020)

Undervisning

Undervisning

Hva er helseteknologi?

Hva er helseteknologi?

Helseteknologi omfatter velferdsteknologi og helseinformatikk, og bruker teori og metoder fra naturvitenskap, samfunnsfag, humaniora og ingeniørvitenskap til å utvikle mer kunnskap om, og teknologiske løsninger for helse- og velferdstjenestene samt de innbyggere som vil få bruk for disse tjenestene.

For å implementere og bruke teknologi kreves også en reorganisering av helse- og velferdstjenestene. 

Innenfor fagområdet er også tverrfaglig samarbeid mellom systemutviklere, teknologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, økonomer og andre yrkesgrupper nødvendig.