Hva er helseteknologi?

Hva er helseteknologi?

Helseteknologi omfatter velferdsteknologi og helseinformatikk.

Begrepet helseteknologi omfatter teknologiske metoder, materialer og utstyr som brukes i planlegging, organisering, realisering, dokumentasjon, evaluering, ledelse og videreutvikling av kunnskapsbasert helsehjelp. Helsehjelp omfatter også befolkningsrettede tiltak, annen forebygging og egenomsorg. Etter denne definisjonen er medisinsk teknologi å regne som en type helseteknologi. Helseteknologi inkluderer også teknologiske løsninger for å organisere og koordinere helsehjelp. og bruker teori og metoder fra naturvitenskap, samfunnsfag, humaniora og ingeniørvitenskap til å utvikle mer kunnskap om, og teknologiske løsninger for helse- og velferdstjenestene samt de innbyggere som vil få bruk for disse tjenestene.

For å implementere og bruke teknologi kreves også en reorganisering av helse- og velferdstjenestene. 

Innenfor fagområdet er også tverrfaglig samarbeid mellom systemutviklere, teknologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, økonomer og andre yrkesgrupper nødvendig.