Institutt for matematiske fag

– et nasjonalt tyngdepunkt for utdanning og forskning innen matematikk og statistikk

Matematiske formler. Figur.

Institutt for matematiske fag

 • har ansvar for grunnutdanningen i matematikk og statistikk for alle sivilingeniørstudentene ved NTNU
 • er pådriver i utviklingen av NTNUs program for lærerutdanning i realfag
 • arbeider aktivt for å styrke rekrutteringen til realfag og teknologi

Fagstaben er engasjert i forskning på internasjonalt høyt nivå innen et vidt spektrum av matematikk, numerikk og statistikk, både i teoretisk retning og i samspill med naturvitenskap og teknologi.

Institutt for matematiske fag er en del av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Thu, 21 Sep 2017 10:35:57 +0200

Tall & fakta

 • Over 10.000 eksamensbesvarelser sensureres årlig
 • Ca. 120 emner i matematikk og statistikk undervises
 • 5 forskningsgrupper
 • 2 campus: Gløshaugen og Gjøvik
 • 160 ansatte totalt
 • 55 faste vitenskapelige ansatte, hvorav
  • 36 professorer
 • 60 stipendiater og ph.d.-studenter
 • 23 postdoktorer
 • 10 teknisk og administrativt ansatte

Fri, 15 Sep 2017 12:06:55 +0200

Mer om instituttet