Bakgrunn og aktiviteter

  • Personalansvar for ansatte i administrasjon
  • Lederstøtte i personalsaker i forhold til vitenskapelige ansatte
  • HMS- koordinator for IMF
  • Lederstøtte ift plan-,budsjett og oppfølgingsarbeid