Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Grepstad, Sigrid; Kaltenböck, Lisa; Neumüller, Mario. (2020) On the asymptotic behaviour of the sine product prod_1^n |2sin pi*r*a|. Discrepancy Theory.