Statistikk

Forskningsgruppe

Statistikk

Forskningsaktiviteten inkluderer utvikling av beregningskrevende metoder, ekstremverdistatistikk, forsøksplanlegging, pålitelighetsanalyse, romlig statistikk, teoretisk statistikk, funksjonell genomforskning, og stokastisk og statistisk modellering innenfor økologi, evolusjonsbiologi og bevaringsbiologi.

Mer om vår forskning


Ansattliste

Statistikk

person-portlet

Gruppeleder

Mette Langaas
Professor
mette.langaas@ntnu.no
73591697
98847649