Forskning ved Institutt for matematiske fag

Matematiker skriver på tavle. Foto.

Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk, men matematikken er også en viktig del av vår kulturarv. Den er i stadig utvikling, og gjenstand for omfattende forskningsvirksomhet både i ren og anvendt retning.

Instituttets vitenskapelige ansatte er organisert i 5 forskningsgrupper.


Forskningsgrupper

Algebra

Forskningsområdet er hovedsaklig innen teoretisk algebra. Det er også virksomhet knyttet til anvendelser, spesielt kryptografi og kodeteori.

Analyse

Gruppens forskning dekker harmonisk analyse og kompleksanalyse i en og flere variable; anvendelser innen geometri, partielle differensiallikninger og tallteori; operatoralgebraer og ikke-kommutativ geometri.

Differensiallikninger og numerisk analyse (DNA)

DNA-gruppa driver forskning og undervisning innen ren og anvendt matematikk, med hovedvekt på teori og numerikk for differensialligninger og optimeringsproblemer.

Geometri & topologi

Forskningen innen geometri og topologi spenner over grunnforskning på strukturen til abstrakte rom til beregningsmetoder for et bredt spekter av praktiske problemer, for eksempel geometrien til store datamengder.

Statistikk

Forskningsaktiviteten inkluderer utvikling av beregningskrevende metoder, ekstremverdistatistikk, forsøksplanlegging, pålitelighetsanalyse, romlig statistikk, teoretisk statistikk, funksjonell genomforskning, og stokastisk og statistisk modellering innenfor økologi, evolusjonsbiologi og bevaringsbiologi.


Kontakt

Instituttleder Einar Rønquist.Professor Einar Rønquist, instituttleder ved Institutt for matematiske fag.

 

Forskningssentre

Forskningssentre med deltakere fra IMF.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Doktorgradsstudier

Ph.d.-programmet i matematiske fag er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Ledige stillinger ved instituttet

Disputaser