Forskning ved Institutt for matematiske fag

Matematiker skriver på tavle. Foto.

Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk, men matematikken er også en viktig del av vår kulturarv. Den er i stadig utvikling, og gjenstand for omfattende forskningsvirksomhet både i ren og anvendt retning.

Instituttets vitenskapelige ansatte er organisert i 5 forskningsgrupper.


Forskningsgrupper

Algebra

Forskningsområdet er hovedsaklig innen teoretisk algebra. Det er også virksomhet knyttet til anvendelser, spesielt kryptografi og kodeteori.

Analyse

Gruppens forskning dekker harmonisk analyse og kompleksanalyse i en og flere variable; anvendelser innen geometri, partielle differensiallikninger og tallteori; operatoralgebraer og ikke-kommutativ geometri.

Differensiallikninger og numerisk analyse (DNA)

DNA-gruppa driver forskning og undervisning innen ren og anvendt matematikk, med hovedvekt på teori og numerikk for differensialligninger og optimeringsproblemer.

Geometri & topologi

Forskningen innen geometri og topologi spenner over grunnforskning på strukturen til abstrakte rom til beregningsmetoder for et bredt spekter av praktiske problemer, for eksempel geometrien til store datamengder.

Statistikk

Forskningsaktiviteten inkluderer utvikling av beregningskrevende metoder, ekstremverdistatistikk, forsøksplanlegging, pålitelighetsanalyse, romlig statistikk, teoretisk statistikk, funksjonell genomforskning, og stokastisk og statistisk modellering innenfor økologi, evolusjonsbiologi og bevaringsbiologi.


Kontakt

Instituttleder Einar Rønquist.Professor Einar Rønquist, instituttleder ved Institutt for matematiske fag.

 

Forskningssentre

Forskningssentre med deltakere fra IMF.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Doktorgradsstudier

Ph.d.-programmet i matematiske fag er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Ledige stillinger ved instituttet

Disputaser

Prosjekter

Aktive forskningsprosjekter
Forkortelse Prosjekt Rammeverk Kontaktperson
  Combinatorial Methods in Analysis FRIPRO Toppforsk (NTNU/NFR), 2018‑ Eugenia Malinnikova
  Secure, Usable and Robust Cryptographic Voting Systems FRIPRO IKTPLUSS (NFR), 2018‑ Kristian Gjøsteen
WaNP Waves and Nonlinear Phenomena FRIPRO Toppforsk (NFR/NTNU), 2016‑2020 Helge Holden
  Representation theory via subcategories FRINATEK (NFR), 2016‑2020 Steffen Oppermann
  Knowledge Based Non-Stationary Modeling FRIPRO ITKTPLUSS (NFR), 2016-2019 Ingelin Steinsland
CHiPS Challenges in Preservation of Structure EU, Horizon 2020 Elena Celledoni
  Penalized Complexity-priors: A new tool to define default priors and robustify Bayesian models NFR, 2015‑2020 Andrea Riebler
URE Uncertainty in Reservoir Evaluation NFR, 2014‑2018 Henning Omre
  Complex Analysis and Dynamics NFR, 2014–2018 John Erik Fornæss
SPIRIT Structure Preserving Integrators, Discrete Integrable Systems and Algebraic Combinatorics NFR, 2013‑2020 Brynjulf Owren
DISPDISC Dirichlet Series and Analysis on Polydiscs NFR, 2013‑2018 Kristian Seip
  Clusters, combinatorics and computations in algebra NFR, 2014‑2017 Aslak Bakke Buan
  Nonlinear water waves NFR, 2014‑2017 Mats Ehrnström
Thu, 08 Feb 2018 10:01:01 +0100