Forskning ved Institutt for matematiske fag

Forskning ved Institutt for matematiske fag

Matematiker skriver på tavle. Foto.

Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk, men matematikken er også en viktig del av vår kulturarv. Den er i stadig utvikling, og gjenstand for omfattende forskningsvirksomhet både i ren og anvendt retning.


Forskningsgrupper

Forskningsgrupper

Algebra

Forskningsområdet er hovedsaklig innen teoretisk algebra. Det er også virksomhet knyttet til anvendelser, spesielt kryptografi og kodeteori.

Analyse

Gruppens forskning dekker harmonisk analyse og kompleksanalyse i en og flere variable; anvendelser innen geometri, partielle differensiallikninger og tallteori; operatoralgebraer og ikke-kommutativ geometri.

Differensiallikninger og numerisk analyse (DNA)

DNA-gruppa driver forskning og undervisning innen ren og anvendt matematikk, med hovedvekt på teori og numerikk for differensialligninger og optimeringsproblemer.

Geometri & topologi

Forskningen innen geometri og topologi spenner over grunnforskning på strukturen til abstrakte rom til beregningsmetoder for et bredt spekter av praktiske problemer, for eksempel geometrien til store datamengder.

Matematikkdidaktikk

Forskningsområdet innebærer empirisk forskning på undervisning og læring av matematikk, både i høyere utdanning og i skolen. Forskningsaktivitetene inkluderer algebraisk tenkning, oppgavedesign, didaktisk design og undervisningspraksiser i matematikk. Videre drives forskning på overgang fra skole til høyere utdanning, samt på utvikling av matematikk- og statistikkundervisning i høyere utdanning.

Statistikk

Forskningsaktiviteten inkluderer utvikling av beregningskrevende metoder, ekstremverdistatistikk, forsøksplanlegging, pålitelighetsanalyse, romlig statistikk, teoretisk statistikk, funksjonell genomforskning, og stokastisk og statistisk modellering innenfor økologi, evolusjonsbiologi og bevaringsbiologi.


Kontakt

Kontakt

Instituttleder Einar Rønquist.Professor Einar Rønquist, instituttleder ved Institutt for matematiske fag.

 

Doktorgradsstudier

Doktorgradsstudier

Ph.d.-programmet i matematiske fag er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Ledige stillinger ved NTNU

Forskningssentre

Forskningssentre

Forskningssentre med deltakere fra IMF.

Norwegian Open AI Lab

The Norwegian Open AI Lab er en møteplass for forskning innen kunstig intelligens, maskinlæring (ML) og analyse av store datamengder. AI-laben utfører både teoretisk grunnforskning og metodeutvikling innen maskinlæring, i tillegg til anvendt forskning på et høyt internasjonalt nivå.

Centre for biodiversity dynamics

Centre for biodiversity dynamics (CBD) har som mål å utvikle et tverrfaglig senter for forskning innen endringer i tid og sted for biologisk mangfold på forskjellige organismenivåer.

CBD fokuserer på tre primære forskningsområder for å øke kunnskapen om bærekraftig bevaring av biologisk mangfold i en verden i endring: Populasjonsøkologi, evolusjonær biologi og samfunnsdynamikk.

MatRIC

Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) arbeider for fremragende matematikkundervisning på norske universiteter og høyskoler. MatRIC fokuserer på matematikkundervisning og -læring i studieprogrammer innen ingeniørvitenskap, realfag, økonomi og lærerutdanning.

Mini calevent portlet

Disputaser

Forskningsprosjekter

Prosjekter

Forsknings- og utviklingsprosjekter
Forkortelse Prosjekt Rammeverk Kontaktperson
CiviMatics Interdisciplinary mathematical modelling meets civic education Erasmus+ Strategic partnership, 2020–2023 Heidi Strømskag
MASCOT Maritime Autonomous Sampling and Control IKT PLUSS (NFR) Jo Eidsvik
GAMES Geophysics and Applied Mathematics in Exploration and Safe production PETROMAKS2 (NFR), 2019–2024 Jo Eidsvik
THREAD Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications Horizon 2020: European Training Network, 2019–2023 Elena Celledoni
WaPheS Wave Phenomena and Stability – a Shocking Combination FRIPRO Unge forskertalenter Katrin Grunert
COMAN Combinatorial Methods in Analysis FRIPRO Toppforsk (NTNU/NFR), 2018–2022 Kristian Seip
  Secure, Usable and Robust Cryptographic Voting Systems FRIPRO IKTPLUSS (NFR), 2018–2022 Kristian Gjøsteen
ACT! ACTive learning in core courses in mathematics and statistics for engineering education NTNU Toppundervisning, 2018-2021 Frode Rønning
TettPÅ Innovativ responsteknologi for bruk i undervisning og læring. Digitale læringsarealer NTNU Toppundervisning, 2018-2021 Gabrielle Hansen
WaNP Waves and Nonlinear Phenomena FRIPRO Toppforsk (NFR/NTNU), 2015–2021 Helge Holden
  Representation theory via subcategories FRINATEK (NFR), 2016–2020 Steffen Oppermann
CHiPS Challenges in Preservation of Structure EU, Horizon 2020 Elena Celledoni
  Knowledge Based Non-Stationary Modeling FRIPRO ITKTPLUSS (NFR), 2016–2020 Ingelin Steinsland
  Penalized Complexity-priors: A new tool to define default priors and robustify Bayesian models NFR, 2015–2020 Andrea Riebler
  Complex Analysis and Dynamics NFR, 2014–2020 John Erik Fornæss
SPIRIT Structure Preserving Integrators, Discrete Integrable Systems and Algebraic Combinatorics NFR, 2013–2020 Brynjulf Owren
  Nonlinear water waves NFR, 2014–2018 Mats Ehrnström
KTDiM Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering i grunnutdanningen i matematikk NTNU Toppundervisning, 2014–2017 Mette Langaas
URE Uncertainty in Reservoir Evaluation NFR, 2013–2018 Henning Omre
DISPDISC Dirichlet Series and Analysis on Polydiscs NFR, 2013–2018 Kristian Seip
  Clusters, combinatorics and computations in algebra NFR, 2013–2018 Aslak Bakke Buan
11 jan 2021