Studier ved Institutt for matematiske fag

Studier ved Institutt for matematiske fag

Studenter diskuterer et 3d-printet dodekaeder. Foto.

Institutt for matematiske fag (IMF) tilbyr utdanning i matematiske fag på bachelor- og masternivå, samt årsstudium og doktorgradsutdanning. Instituttet tilbyr også videreutdanning innen matematikk og matematikkdidaktikk gjennom DELTA-programmet.

I tillegg har IMF ansvar for grunnutdanningen i matematikk ved NTNU. Dette innebærer all grunnleggende matematikkundervisning i sivilingeniørprogrammene og matematikkemnene som undervises for ingeniørstudentene på Gjøvik og i Trondheim, samt forkurs for ingeniørutdanning. Se vår emneoversikt for oversikt over alle emner som undervises ved instituttet.

Kontakt

Kontakt

Ketil Arnesen. Foto.Ketil Arnesen
Nestleder for utdanning

 

Mette Langaas. Foto.Mette Langaas
Nestleder for utdanning

Spørsmål?

Allerede matematikkstudent?

Rekrutteringsvideo