FORSKNING – INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING

Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet

Forskningsgruppa Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet (UMU) er sammensatt av personer ved pedagogikkseksjonen ved Institutt for lærerutdanning som har jobbet med mangfolds- og ulikhetsproblematikk fra ulike perspektiv, og som har en felles interesse av å utforske ulike teoretiske og metodiske tilnærminger til det å studere aktuelle problemstillinger knyttet til likeverdighet i utdanning. Vår interesse favner om grunnopplæring, lærerutdanning og høyere utdanning generelt. Forskningsgruppa er opptatt av utdanningspolitiske spørsmål og hvordan rammer for utdanning kan virke sosialt inkluderende og ekskluderende. Felles for pågående prosjekt i gruppa er at de tar utgangspunkt i skolen som en politisk, økonomisk og kulturelt situert samfunnsinstitusjon, og at de søker å belyse hvordan dette kommer til uttrykk i skolens læreplaner, utdanningspolitiske og institusjonelle prioriteringer og pedagogiske praksiser.