UMU: Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet

Forskning – Institutt for lærerutdanning

UMU: Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet

Barn som går ute. Foto

Forskningsgruppa Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet (UMU) er sammensatt av personer ved pedagogikkseksjonen ved Institutt for lærerutdanning som har jobbet med mangfolds- og ulikhetsproblematikk fra ulike perspektiv, og som har en felles interesse av å utforske ulike teoretiske og metodiske tilnærminger til det å studere aktuelle problemstillinger knyttet til likeverdighet i utdanning. Vår interesse favner om grunnopplæring, lærerutdanning og høyere utdanning generelt. Forskningsgruppa er opptatt av utdanningspolitiske spørsmål og hvordan rammer for utdanning kan virke sosialt inkluderende og ekskluderende. Felles for pågående prosjekt i gruppa er at de tar utgangspunkt i skolen som en politisk, økonomisk og kulturelt situert samfunnsinstitusjon, og at de søker å belyse hvordan dette kommer til uttrykk i skolens læreplaner, utdanningspolitiske og institusjonelle prioriteringer og pedagogiske praksiser.

Pågående prosjekt

Pågående prosjekt

Prosjektledere: Stine H. Bang Svendsen og Kris Kalkman

Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har som formål å utvikle forskningsbasert intervensjon på norsk lærerutdanning for å øke suksessen til studenter med innvandrer-/etnisk minoritetsbakgrunn. Forskningsprosjektet er i samarbeid med DMMH og skal se på studenter med minoritetsbakgrunn sin motivasjon og erfaringer med lærerutdanning på NTNU og DMMH.

Skolen som arena for hverdagsintegrering av elever med flyktningbakgrunn er et prosjekt der fokus er på ungdommers hverdagsintegrering, deltakelse i og identifisering med skolens fellesskap, og evt. erfaringer som preges av opplevd segregering fra majoritetsungdom med bakgrunn i fattigdomsproblematikk. Prosjektet er et samarbeid mellom forskergruppene Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet (ved Institutt for lærerutdanning, NTNU) og Worldviews (Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU). 

Sentrale publikasjoner

Sentrale publikasjoner

  • Haslund, Irene. (2018) Nye begynnelser i pedagogikken. Hannah Arendt, utdanning og kunnskapssyn i vår tid. 2018. ISBN 978-82-326-3286-2.
  • Kalkman (2019) "Barnehagelivet er ikke en selvfølge". I K. Kalkman og S. Kibsgaard [red.] Vente, håpe, leve - Familier på flukt møter norsk
  • Kalkman, Kris. (2019) "Barnehagelivet er ikke en selvfølge". En kvalitativ studie innføringstilbudets formål og nyankomne barns tilvenning i barnehagen. Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv.
  • Kalkman, Kris. (2018) Inkludering av nyankomne barn i barnehagen - spenningsfeltet mellom tilhørighet, likeverd, solidaritet og makt.  I Glaser, V. Barnehagens Grunnsteiner : Formålet Med Barnehagen. 2. Utg. ed. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Kalkmann, Kris; Clark, Alison. (2018) Here we like playing princesses - newcomer migrant children`s transitions within day care: exploring role play as an indication of suitability and home and belonging. Perspectives from young children on the margins.
  • Kalkman, K., Haugen, G. M. D., & Valenta, M. (2017). ‘They need to…’: Exploring practitioners’ attitudes in relation to newcomer migrant children’s needs in Norwegian day care. Childhood
  • Kalkman, K., Hopperstad, M. H., & Valenta, M. (2017). ‘Do you want this?’ Exploring newcomer migrant girls’ peer reception in Norwegian day care: Experiences with social exclusion through the exchange of self-made artefacts. Contemporary Issues in Early Childhood, 18(1), 23-38.
  • Kalkman, K., & Clark, A. (2017). Here we like playing princesses–newcomer migrant children’s transitions within day care: exploring role play as an indication of suitability and home and belonging. European Early Childhood Education Research Journal, 25(2), 292-304.
  • Rapp, Anna Cecilia. (2018) Organisering av social ojämlikhet i skolan. En studie av barnskolors institutionella utformning och praktik i två nordiska kommuner. 2018. ISBN 978-82-326-3144-5.
  • Bjordal, Ingvil. (2016) Markedsretting i en urban norsk skolekontekst - Et sosialt rettferdighetsperspektiv. 2016. ISBN 978-82-326-1992-4.