Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Eide, Kristin. (2014) Om endringer i relasjon mellom lærere og foreldre. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.