Forskningsgruppe for skole- og utdanningshistorie

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Forskningsgruppe for skole- og utdanningshistorie

Gutt sitter ute med skriveblokk og linjal. Photo
Bildet viser en folkeskoleelev som leser lekser på trappen utenfor sin nye skole Universitetet i Oslo. Som kjent er studentene deportert til Tyskland etter rassiaer i desember 1943 og januar 1944. Universitetets lokaler disponeres nå for folkeskoleelever. Foto: Riksarkivet/Scanpix

Skole- og utdanningsforskning har ofte blikket fast festet mot framtiden. Det handler om hvordan elevene best lærer til nytte og glede for den enkelte og samfunnet. Men som omkvedet sier: Den som ikke kjenner fortiden er dømt til å gjenta dens feil. Forskningsgruppen har som ambisjon å utforske den kollektive erfaringen slik den kommer til uttrykk i skole- og utdanningshistorie.

Viktige forskningstemaer vil omhandle aspekter ved den norske skolens historie i et internasjonalt komparativt, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv. Men også utdanningshistorie i en bredere sammenheng faller innenfor forskningsgruppens interesseområde. Det kan omfatte hele spekteret fra skolens- og skolefagenes historie, til idéhistorie og politisk historie – i den grad dette er knyttet til skole- og utdanning. Lærerprofesjonens og lærerutdanningens historie vil også være aktuelle forskningstemaer.

Forskningsgruppen er tverrfaglig, men har sitt metodiske og teoretiske grunnlag i historiefaget. Med solid historiefaglig og historiedidaktisk kompetanse er det et mål for forskningsgruppen å være en ressurs for alle som er interessert i den historiske dimensjonen ved skole- og utdanningsforskning. Vi vil også samarbeide med institusjoner som forvalter kildene til skole- og utdanningshistorie.

Et av forskningsgruppens viktige gjøremål blir å drifte Forum for skole- og utdanningshistorie. Forumet vil ha som målsetning å gi ett eller flere foredrag hvert semester på skole- og utdanningshistoriske temaer. Foredragsholdere vil være både interne og eksterne, og foredragene vil være åpne for alle interesserte.