Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Lorentzen, Svein. (1992) Education for Citizenship in the Norwegian School System. Curriculum. vol. 13 (3).
 • Lorentzen, Svein. (1990) Patriotism as Part of Citizenship Education: A review of Norwegian history textbooks throughout the nineteenth and twentieth centuries. Scandinavian Journal of Educational Research. vol. 34 (2).
 • Lorentzen, Svein. (1988) Det nasjonale i grunnskolens lærebøker - et selvbilde i forandring. Skolen Årbok for norsk utdanningshistorie..
 • Lorentzen, Svein. (1986) "Gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn". Nordisk Pedagogik.

Bøker

 • Lorentzen, Svein. (2005) Ja, vi elsker. Skolebøkene som nasjonsbyggere 1814-2000. Abstrakt forlag. 2005. ISBN 82-7935-182-5.
 • Lorentzen, Svein; Kirkhusmo, Anders; Strømnes, Åsmund. (2005) Fagdidaktiker og historiker. Festskrift til Rolf Grankvist på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 82-7923-034-3.
 • Lorentzen, Svein. (1998) Fagdidaktikk. Innføring i fagdidaktikkens forutsetninger og utvikling. (medforf. Streitlien/Høstmark-Tarrou/Aase). Universitetsforlaget. 1998. ISBN 82-00-12822-9.
 • Lorentzen, Svein. (1997) Kunnskapens tekster. Jakten på den gode lærebok. (medforf. Johnsen/Selander/Skyum-Nielsen). 1997. ISBN 82-00-22868-1.
 • Lorentzen, Svein. (1988) Fra fag til emner. Ungdomsskolens samfunnsfag i historisk perspektiv. 1988. ISBN 82-519-0843-4.
 • Lorentzen, Svein. (1988) Samfunnsfag på amerikansk - et apropos til norsk fagplanutvikling. 1988. ISBN 82-519-0844-2.
 • Lorentzen, Svein. (1984) Ungdomsskolens samfunsfag - intensjon og realitet. Universitetsforlaget. 1984. ISBN 82-00-07121-9.

Del av bok/rapport

 • Lorentzen, Svein. (2009) Building a Nation. Stages in the construction of national identity in Norwegian history textbooks. Nordic identities in transition - as reflected in pedagogic texts and cultural contexts.
 • Lorentzen, Svein. (2008) Hans-Jørgen Dokka: En arkitekt i norsk læreplanutvikling. Årbok for norsk utdanningshistorie 2008.
 • Lorentzen, Svein. (2008) Illustrasjonene i norske historiebøker - en tekst i teksten. Tekst som flytter grenser. Om Staffan Selanders "pedagogiske tekster".
 • Lorentzen, Svein. (2006) National Identities in Transition: An Agenda for Educational Change. Identity, Education and Citizenship - Multiple Interrelations.
 • Lorentzen, Svein. (2005) Fra nasjonal dannelse til kildekritikk. Fagenes begrunnelse. Danning og didaktikk i skolen.
 • Lorentzen, Svein. (2005) Rolf Grankvist i nordisk historiedidaktikk. Fagdidaktiker og historiker. Festskrift til Rolf Grankvist på 70-årsdagen, 18.2.2005.
 • Lorentzen, Svein. (2000) Approaches to European Historical Consciousness. Reflections and Provocations. Eustory Series: Shaping European History.
 • Lorentzen, Svein. (1992) Fra "Excellence" til "Critical thinking". Norsk og internasjonal skoleutvikling.
 • Lorentzen, Svein. (1991) Demokratische Bildungsideale in der norwegischen Grundschule - Vergangenheig, Gegenwart, Zukunft. Politische Erziehung in sich wandelnden Gesellschaften (hrsg. Hoffmann, D.).