Svein Lorentzen

professor emeritus

Institutt for lærerutdanning
73591985
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Lorentzen, Svein. (1992) Education for Citizenship in the Norwegian School System. Curriculum. vol. 13 (3).
 • Lorentzen, Svein. (1990) Patriotism as Part of Citizenship Education: A review of Norwegian history textbooks throughout the nineteenth and twentieth centuries. Scandinavian Journal of Educational Research. vol. 34 (2).
 • Lorentzen, Svein. (1988) Det nasjonale i grunnskolens lærebøker - et selvbilde i forandring. Skolen Årbok for norsk utdanningshistorie..
 • Lorentzen, Svein. (1986) "Gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn". Nordisk Pedagogik.

Bøker

 • Lorentzen, Svein. (2005) Ja, vi elsker. Skolebøkene som nasjonsbyggere 1814-2000. Abstrakt forlag. 2005. ISBN 82-7935-182-5.
 • Lorentzen, Svein; Kirkhusmo, Anders; Strømnes, Åsmund. (2005) Fagdidaktiker og historiker. Festskrift til Rolf Grankvist på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 82-7923-034-3.
 • Lorentzen, Svein. (1998) Fagdidaktikk. Innføring i fagdidaktikkens forutsetninger og utvikling. (medforf. Streitlien/Høstmark-Tarrou/Aase). Universitetsforlaget. 1998. ISBN 82-00-12822-9.
 • Lorentzen, Svein. (1997) Kunnskapens tekster. Jakten på den gode lærebok. (medforf. Johnsen/Selander/Skyum-Nielsen). 1997. ISBN 82-00-22868-1.
 • Lorentzen, Svein. (1988) Fra fag til emner. Ungdomsskolens samfunnsfag i historisk perspektiv. 1988. ISBN 82-519-0843-4.
 • Lorentzen, Svein. (1988) Samfunnsfag på amerikansk - et apropos til norsk fagplanutvikling. 1988. ISBN 82-519-0844-2.
 • Lorentzen, Svein. (1984) Ungdomsskolens samfunsfag - intensjon og realitet. Universitetsforlaget. 1984. ISBN 82-00-07121-9.

Del av bok/rapport

 • Lorentzen, Svein. (2009) Building a Nation. Stages in the construction of national identity in Norwegian history textbooks. Nordic identities in transition - as reflected in pedagogic texts and cultural contexts.
 • Lorentzen, Svein. (2008) Hans-Jørgen Dokka: En arkitekt i norsk læreplanutvikling. Årbok for norsk utdanningshistorie 2008.
 • Lorentzen, Svein. (2008) Illustrasjonene i norske historiebøker - en tekst i teksten. Tekst som flytter grenser. Om Staffan Selanders "pedagogiske tekster".
 • Lorentzen, Svein. (2006) National Identities in Transition: An Agenda for Educational Change. Identity, Education and Citizenship - Multiple Interrelations.
 • Lorentzen, Svein. (2005) Fra nasjonal dannelse til kildekritikk. Fagenes begrunnelse. Danning og didaktikk i skolen.
 • Lorentzen, Svein. (2005) Rolf Grankvist i nordisk historiedidaktikk. Fagdidaktiker og historiker. Festskrift til Rolf Grankvist på 70-årsdagen, 18.2.2005.
 • Lorentzen, Svein. (2000) Approaches to European Historical Consciousness. Reflections and Provocations. Eustory Series: Shaping European History.
 • Lorentzen, Svein. (1992) Fra "Excellence" til "Critical thinking". Norsk og internasjonal skoleutvikling.
 • Lorentzen, Svein. (1991) Demokratische Bildungsideale in der norwegischen Grundschule - Vergangenheig, Gegenwart, Zukunft. Politische Erziehung in sich wandelnden Gesellschaften (hrsg. Hoffmann, D.).