Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt som professor i historie ved NTNU 1998-2018

Midlertidig engasjement som førsteamanuensis i historie ved NTNU 1993-1996

Arkivar/ førstearkivar Statsarkivet i Trondheim 1978-1998

Doktor philos 1998 ved NTNU. Hovedfag i historie fra Bergen 1975, med sosiologi mellomfag (Oslo), psykologi grunnfag (Trondheim) som andre fag.

Interessefelt: Lokalhistorie, det lokale i en global sammenheng, sosialhistorie, økonomisk historie, kvinne- og kjønnshistorie, særlig perioden 1650-1900

Enkelte publikasjoner:

Avhandling for graden dr. philos.: De trondhjemske handelshusene på 1700-tallet; slekt, hushold og forretning; Akademisk avhandling. Nr. 26 i Skriftserie fra Historisk institutt, NTNU, Trondheim 1998

Andre bøker:

Lokalsamfunnet i verden. Norske lokalsamfunns plass i den første globaliseringen på 1600- til 1800-tallet. Novus forlag, Oslo 2020. ISBN 978-82-7099-900-0, 191 sider. 

Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser, (Ida Bull og Jakob Maliks, red.), Akademika forlag 2014.

Kunnskap - hver etter sin stand og sitt kjønn. Utdanning i norske byer på 1700-tallet. Akademika forlag, Trondheim 2013. ISBN 978-82-321-0174-0. 206 sider.

Trøndelags historie, bd. 1-3 (red.), Trondheim 2005.

Handelskapitalismens tid, 1650-1850, Trøndelags historie, bd. 2, 2005.

Thomas Angell; kapitalisten som ble hjembyens velgjører, utg. Thomas Angells stiftelser 1992.

Bakklandet lever! Med Inga Næss. Universitetsforlaget 1985.

Verv:

Preses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017-2019

Visepreses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2014-2016

Redaktør Historisk tidsskrift 2010-2014

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner