Bakgrunn og aktiviteter

Interessefelt: utdanningshistorie, utdanningspolitikk, sosialdemokrati, solidaritet, danning, privatisering, kunnskapsskolen, Skandinavia

Nestleder ved Pedagogisk institutt (undervisning). 

Dr. grad fra 2005 på avhandlingen Fra solidarisk samværskultur til kunnskapssolidaritet. Det sosialdemokratiske skoleprosjekt fra Sivertsen til Hernes.

Undervisning

Fagansvarlig for Ped 1007 Norsk utdanningshistorie og utdanningspolitikk (bachelorprogrammet i pedagogikk).

Fagansvarlig for Ped 3510 Norsk utdanningshistorie og utdanningspolitikk (masterprogam i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst). 

Koordinator for metodeundervisningen på masterprogrammet (Ped 3008 og Ped 3009). Underviser i historisk forskningsmetode. 

Forskningsinteresser

Nyere norsk skolehistorie og utdanningspolitiske reformer, enhetsskolen (nå fellesskolen) og privatiseringsspørsmålet - både nasjonalt og komparativt.

Prosjekter

Deltakelse i NordNet - Transnational Tendencies and Nordic School Development (2009-2011). Bok under publisering på Springer forlag. 

Veiledning 

PhD

  • Karl-Arne Korseberg: Skolens verdigrunnleg i et multikulturelt Skandinavia (arbeidstittel). 
  • Fride R. Flobakk: Educational Neuroscience & Educational Policy (arbeidstittel)

Mastergradsprogrammet

Veileder på prosjekter som reiser utdanningspolitiske problemstillinger, er historisk orienterte, og som i hovedsak bruker tekster (i vid betydning) som sitt empiriske materiale (gjerne diskursanalytiske tilnærminger). 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Mjaavatn, Per Egil; Volckmar, Nina. (2010) Skolefanen - fra kampduk til merkevare. Trondheims skolefaner 1827-2010. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2532-7.
  • Volckmar, Nina. (2010) "En skole for alle" og privatisering - en analyse av de skandinaviske landenes privatiseringspolitikk. 2010. ISBN 978-87-87185-15-8.

Del av bok/rapport

  • Volckmar, Nina. (2011) Fra solidarisk samværskultur til (solidarisk) kunnskapssamfunn. Etterkrigstidens utdanningspolitikk som danningsprosjekt. Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap.
  • Werler, Tobias; Volckmar, Nina. (2010) Norwegen. Die Bildungssysteme Europas.

Andre

  • Imsen, Gunn; Volckmar, Nina. (2012) The Norwegian School for All - Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. ECER - European Conference on Educational Research. . European Educational Research Association.; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
  • Volckmar, Nina; Wiborg, Susanne. (2012) Social Democratic Response to Market-led Education Policies: Concession or rejection?. European Conference on Educational Research . European Education Research Association; Cádiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
  • Volckmar, Nina. (2009) Skolen - under hvilken fane?. Skolelederdagene 2009. Skolen - en fanesak? . Institutt for lærerutdanning og skoleledelse ved UiO; Oslo. 2009-06-25 - 2009-06-26.