Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved program for musikkteknologi, Institutt for musikk. Jeg er utdannet ved NTNU med hovedfag i musikkvitenskap (1999) og PhD i musikkteknologi (2010).

Jeg er for tiden studieprogramleder for program for musikkteknologi og koordinator for satsing på digitalisering ved Institutt for musikk (DIGISATS). Jeg har kursansvar for fagene Grunnleggende musikkteknologi II (MUST1060), Musikkteknologi i et historisk lys (MUST1058) på bachelor og Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi (MUST 3054) på master.

Faglige interesser:

 • Elektroakustisk musikk
 • Analyse av lydbasert musikk
 • Musikk og bevegelse
 • Interaktiv dans
 • Musikkteknologihistorie

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Bergsland, Andreas; Saue, Sigurd; Østern, Tone Pernille; Øyen, Elen. (2017) Forskningskonserten Lyd-Rom-Bevegelse. null
 • Bergsland, Andreas. (2016) Noisy Stuff. Noisy Stuff
 • Bergsland, Andreas. (2015) Jeu de modes II - Hi-dance version. Interactive dance for three performers. Jeu de modes II - Hi-dance version
 • Bergsland, Andreas. (2015) Jeu de modes III - NIME version. Interactive dance for five performers. Jeu de modes III - NIME version. Interactive dance for five performers.
 • Bergsland, Andreas. (2015) Jeu de modes IV - DAFx version. Interactive dance for solo performer. Jeu de modes IV - DAFx version. Interactive dance for solo performer.
 • Bergsland, Andreas. (2014) Jeu de modes. Jeu de modes - interactive dance for three performers
 • Bergsland, Andreas. (2014) Jeu de modes. Jeu de modes - interactive dance for three performers
 • Bergsland, Andreas. (2014) La dance II. La dance II
 • Bergsland, Andreas. (2014) Songshan Mountain. Songshan Mountain
 • Bergsland, Andreas. (2011) Høyblokka minneforestilling. Høyblokka minneforestilling, elektroakustisk lydkomposisjon

Del av bok/rapport

 • Bergsland, Andreas; Wechsler, Robert. (2017) Issues and Strategies of Rhythmicality for MotionComposer. Proceedings of the 4th International Conference on Movement Computing.
 • Bergsland, Andreas. (2016) “No e æ i det rommet ...” – minner, resonans og etterklang. Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual.