Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt som førsteamanuensis ved program for musikkteknologi, Institutt for musikk. Jeg er utdannet ved NTNU med hovedfag i musikkvitenskap (1999) og PhD i musikkteknologi (2010).

Jeg er for tiden studieprogramleder for program for musikkteknologi. Jeg har emneansvar for fagene Grunnleggende musikkteknologi II (MUST1060) på bachelor og Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi (MUST 3054) på master. Jeg har også undervisning i MUST1058, Musikkteknologi i et historisk lys, og på vårt nye masterprogram, Music, Communication and Technology (MCT).

Faglige interesser:

 • Interaktiv dans
 • Musikkteknologi for brukere med særskilte behov
 • Elektroakustisk musikk
 • Analyse av lydbasert musikk
 • Musikk og bevegelse
 • Musikkteknologihistorie

Prosjekter

De siste årene har jeg vært involvert i følgende prosjekter:

Utmerkelser

Special Recognition Award ved Guthman Musical Instrument Competition.

 

Lenker

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Bergsland, Andreas. (2021) Beginnings and Endings - Study I for interactive dance. Beginnings and Endings - Study I
 • Bergsland, Andreas. (2021) Waves. Passing. Waves. Passing.
 • Bergsland, Andreas; Wilk, Joseph; Lilian, Jap; Mustalahti, Kirsi. (2019) Opening the Black Box. Opening the Black Box
 • Birringer, Johannes; Bergsland, Andreas. (2019) «Constructed Realities». Constructed Realities
 • Engum, Trond; Brandtsegg, Øyvind; Xambó, Anna; Waadeland, Carl Haakon; Bergsland, Andreas. (2019) Trondheim EMP Repository processing. Trondheim EMP Repository processing
 • Bergsland, Andreas. (2018) Visning, første VIBRA workshop. Visning, første VIBRA workshop
 • Bergsland, Andreas; Wilk, Joseph. (2018) Accents in Motion. Accents in Motion
 • Bergsland, Andreas; Saue, Sigurd; Østern, Tone Pernille; Øyen, Elen. (2017) Forskningskonserten Lyd-Rom-Bevegelse. null
 • Bergsland, Andreas. (2016) Noisy Stuff. Noisy Stuff
 • Bergsland, Andreas. (2015) Jeu de modes II - Hi-dance version. Interactive dance for three performers. Jeu de modes II - Hi-dance version