Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved program for musikkteknologi, Institutt for musikk. Jeg er utdannet ved NTNU med hovedfag i musikkvitenskap (1999) og PhD i musikkteknologi (2010).

Jeg er for tiden studieprogramleder for program for musikkteknologi. Jeg har kursansvar for fagene Grunnleggende musikkteknologi II (MUST1060), Musikkteknologi i et historisk lys (MUST1058) på bachelor og Estetiske og analytiske perspektiver på musikk og teknologi (MUST 3054) på master. I tillegg har jeg undervisning i kursene, Musikkvitenskapelig teori og metode (MUSV 3004), Exfac, Lyd til multimedia (MUST2060).

Faglige interesser:

 • Elektroakustisk musikk
 • Analyse av lydbasert musikk
 • Musikk og bevegelse
 • Interaktiv dans
 • Musikkteknologihistorie

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Bergsland, Andreas; Saue, Sigurd; Østern, Tone Pernille; Øyen, Elen. (2017) Forskningskonserten Lyd-Rom-Bevegelse. null
 • Bergsland, Andreas. (2016) Noisy Stuff. Noisy Stuff
 • Bergsland, Andreas. (2015) Jeu de modes II - Hi-dance version. Interactive dance for three performers. Jeu de modes II - Hi-dance version
 • Bergsland, Andreas. (2015) Jeu de modes III - NIME version. Interactive dance for five performers. Jeu de modes III - NIME version. Interactive dance for five performers.
 • Bergsland, Andreas. (2015) Jeu de modes IV - DAFx version. Interactive dance for solo performer. Jeu de modes IV - DAFx version. Interactive dance for solo performer.
 • Bergsland, Andreas. (2014) Jeu de modes. Jeu de modes - interactive dance for three performers
 • Bergsland, Andreas. (2014) Jeu de modes. Jeu de modes - interactive dance for three performers
 • Bergsland, Andreas. (2014) La dance II. La dance II
 • Bergsland, Andreas. (2014) Songshan Mountain. Songshan Mountain
 • Bergsland, Andreas. (2011) Høyblokka minneforestilling. Høyblokka minneforestilling, elektroakustisk lydkomposisjon

Del av bok/rapport

 • Bergsland, Andreas; Wechsler, Robert. (2017) Issues and Strategies of Rhythmicality for MotionComposer. Proceedings of the 4th International Conference on Movement Computing.
 • Bergsland, Andreas. (2016) “No e æ i det rommet ...” – minner, resonans og etterklang. Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual.