MUSEAL – Museet som alternativ læringsarena

Forskning – Institutt for lærerutdanning

MUSEAL – Museet som alternativ læringsarena

Tre studenter, en mann og to kvinner, står med ryggen til og ser på et stort svart-hvitt fotografi fra Justismuseet. Foto
Foto: Elin Iversen

Forskningsgruppa «MUSEAL – Museet som alternativ læringsarena» er en møteplass for FoU-samarbeid på tvers mellom universitetet og museumssektoren. Medlemmene kommer fra ulike fagfelt og -nettverk. Vi samles i en felles interesse for hvordan vi kollektivt former og omformer kunnskap, fortellinger og forestillinger om fortid og samtid, og for hvilke roller museer og historiske steder spiller i slike prosesser.

MUSEAL er strategisk forankret ved Institutt for lærerutdanning og retter særlig søkelys mot museets rolle i utdanning. Skolen og museet deler et (ut)danningsoppdrag som formere, forvaltere og formidlere av fellesskapets fortellinger om natur, kultur og identitet – i fortid og i nåtid. Vi er opptatt både av tverrfaglige lærings- og meningsskapingspraksiser som foregår i museet, og av narrativene i museets samlinger, bygninger og formidlingsformer. MUSEAL sine overordnede mål er:

  • å bidra til kunnskapsutvikling om museumsutstillingen som estetisk og kulturell form, og som didaktisk verktøy
  • å utforske og utvikle tverrfaglige læringsprosesser i samarbeid med museumsansatte, studenter, lærere og skoleelever
  • å utvikle forskningsprosjekter på tvers mellom utdanningssektoren og museumssektoren

MUSEAL samarbeider med museene i regionen og har inngått partnerskap med Museene i Sør-Trøndelag (MiST), Museene Arven, Justismuseet, Jødisk museum i Trondheim, Vitenskapsmuseet NTNU, Medisinsk museum NTNU, Stiftelsen Falstadsenteret og Forsvarsmuseet Rustkammeret. Gjennom våre partnere har gruppa flere medlemmer fra museumssektoren.


person-portlet

Medlemmer i forskningsgruppe