Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Larsen, Ann Sylvi; Wicklund, Beret; Sørensen, Ivar. (2018) Norsk 5-10. Litteraturboka. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215030951.
  • Sørensen, Ivar; Wicklund, Beret; Larsen, Ann Sylvi. (2018) Norsk 5-10 Litteraturboka. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 978-82-15-03095-1.

Del av bok/rapport

  • Larsen, Ann Sylvi; Wicklund, Beret; Sørensen, Ivar. (2018) Føreord. Norsk 5-10. Litteraturboka.
  • Sørensen, Ivar. (2018) Forsøk med essay!. Norsk 5-10. Litteraturboka.
  • Sørensen, Ivar. (2018) Om sjanger - hvordan skille mellom sakprosa og skjønnlitteratur?. Norsk 5-10. Litteraturboka.
  • Sørensen, Ivar. (2018) Sakprosa, avistekster, nyheter og ny mediesituasjon. Norsk 5-10. Litteraturboka.
  • Sørensen, Ivar. (2013) On Student Response System - SRS. EDULEARN13 Proceedings.
  • Talmo, Tord Mjøsund; Sørensen, Ivar; Fjeldstad, Ståle. (2012) Eliminating Mistakes in Language Learning by Use of Online Student Response Services. EDULEARN12 Proceedings.