Bakgrunn og aktiviteter

Om meg selv og mine forskningsinteresser

Jeg har en doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap, og disputerte med en avhandling om Thomas Mann og Alexander Kielland. Jeg er spesielt interessert i litteratur i kryssningsfeltet mellom estetikk og politikk, og jobber ut fra diskursteoretiske tilnærminger. Fra 2013-2015 jobbet jeg som førsteamanuensis i norsk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Jeg har jobbet ved Institutt for grunnskolelærerutdanning siden høsten 2015. Siden avhandlingen har jeg videreført mine forskningsinteresser for familieromanen, men har i tillegg orientert meg mot barnelitteratur (især bildebøker) og barndomsforestillinger i litteraturen. For tiden jobber jeg med et prosjekt om barn og katastrofer i litteraturen.
Mine forskningsinteresser i stikkordsform er:
 • Familieromanen som litterær form
 • Litteraturhistorie
 • Litteratur og politikk
 • Katastrofer
 • Økonomiske diskurser i litteraturen rundt 1900
 • Bildebøker
 • Barndomsforestillinger
 • Thomas Mann
 • Alexander Kielland

Undervisningserfaring

Jeg har undervisningserfaring både fra allmenn litteraturvitenskap (NTNU), barnehagelærerutdanning (Dronning Maud) og lærerutdanning (NTNU/HiST), og har undervist på bachelor- og masternivå. Hovedområder:

 • Bildebokanalyse
 • Barns muntlige språkutvikling
 • Litteraturhistorie og litteraturdidaktikk
 • Litteraturteori
 • Skriveseminarer
 • Litteratur og penger

I tillegg veileder jeg på bacholor- og masternivå.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Samoilow, Tatjana Kielland. (2016) Familieromanen. Noen litteraturhistoriske betraktninger. Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
 • Samoilow, Tatjana Kielland. (2015) Krigens nullpunkt. Dyd, utopi og drømmen om en politisk orden i Grimmelshausens Simplicissimus. Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind II. Staten. Fra utopi til bureaukrati.

Rapport/avhandling

 • Samoilow, Tatjana Kielland. (2013) Kapitalbevegelse, familieforfall og romankunst. En ny lesning av romanene Alexander L. Kielland og Thomas Manns "Buddenbrooks". 2013.
 • Samoilow, Tatjana Kielland. (2003) Familie og individualitet: En komparativ analyse av Thomas Manns Buddenbrocks og Jonathan Franzens The Corrections. 2003.