Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

Litteraturvitenskap:

 • Katastrofer i litteratur
 • Barndom i litteratur
 • Grafisk litteratur
 • 22. juli i litteraturen
 • Litteratur og geografi
 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Familieromaner
 • 1800-tallslitteratur

Norskdidaktikk

 • Litteraturdidaktikk

 • Kritisk lesing

 • Barns tekster i litterært og kulturanalytisk perspektiv

Jeg har en doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap, og disputerte med en avhandling om Thomas Mann og Alexander Kielland. Jeg er spesielt interessert i litteratur i kryssningsfeltet mellom estetikk og politikk, og jobber ut fra diskursteoretiske og kulturanalytiske tilnærminger. 

Siden avhandlingen har jeg særlig jobbet med barne- og ungdomslitteratur og representasjoner av barndom i litteratur.  

Forskningsgrupper

Barndom i krisetid: Litterære representasjoner og didaktiske implikasjoner (BiK) https://www.ntnu.no/ilu/bik (leder)

Grafisk litteratur (GraL) https://www.ntnu.no/isl/gral (deltaker)

Forskningsgruppe for litteraturdidaktiske grunnlagsproblemer https://www.ntnu.no/ilu/litteraturdidaktiske-grunnlagsproblemer (deltaker)

Undervisning

 • litterære emner i grunnskolelærerutdanningen i grunn- og masterutdanning
 • masterveiledning
 • bachelorveiledning

Faglige verv

Redaksjonsmedlem i BLFT - Barnelitterært forskningstidsskrift
http://www.tandfonline.com/toc/zblf20/current

 

I trykk: