Bakgrunn og aktiviteter

Phd i allmenn litteraturvitenskap. Cand. mag. fra Universitetet i Bergen og NTNU, Cand. philol. fra Universitetet i Oslo og Université Marc Bloch, Strasbourg II, Phd fra NTNU. Phd-avhandlingen min handler om komsopolitisme i Voltaires forfatterskap (Voltaires verdensborgere. En studie av det franske 1700-tallets kosmopolitisme, 2012).

For tiden arbeider jeg med et postdoktorprosjekt kalt «(Re)Inventing the citizen after war and catastrophe». I prosjektet ser jeg på litteraturens rolle i «oppfinnelsen» og gjenreisningen av samfunnsborgeren i Europa i tidlig-moderne tid (1600- og 1700-tallet) og i kjølvannet av andre verdenskrig. Hypotesen er at begreper om lidelse, krig og katastrofe fungerer som produktive og konstituerende for samfunnsborgerens identitet både i den tidlige og den sene moderne litteraturen. Jeg konsentrerer meg om to historiske sjangrer som på hver sin måte utfordrer litteraturbegrepets grenser: 1600-tallets devotionals (bønneskrifter etc.) og etterkrigstidens Holocaustvitnesbyrd. Prosjektet er finansiert av Det humanistiske fakultet og utviklet i samarbeid med Falstadsenteret.

Undervisning

Jeg har undervist på BA- og MA-nivå på allmenn litteraturvitenskap i emnene EXFAC 0003, ALIT 1101, 1102, 1103 og 1104, og ALIT 2202/3302. Jeg har ellers undervisningserfaring fra videregående skole, Falstadsenteret og Universitetet i Oslo.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Kjørholt, Ingvild Hagen. (2016) The problem of empathy: reading the Wilkomirski Affair in the light of the history of literature. Discursive Framings of Human Rights. Negotiating agency and victimhood.
 • Kjørholt, Ingvild Hagen; Langås, Arne; Hjorth, Ingeborg. (2015) Redaktørenes forord. Tusen dager i fangenskap - et personlig vitnesbyrd fra nazistenes dødsleirer (Frank Storm Johansen).
 • Kjørholt, Ingvild Hagen. (2014) Naturally free, politically unfree. Voltaire's Quakers and the modern discourse of human rights. To Be Unfree.Republicanism and Unfreedom in History, Literature, and Philosophy.
 • Eliassen, Knut Ove; Fastrup, Anne; Nexø, Tue Andersen; Jordheim, Helge; Meiner, Carsten; Friis, Elisabeth; Kjørholt, Ingvild Hagen. (2013) Forord. Europæisk litteratur 1500-1800, bind 1, Verden; fra Columbus til Napoleon.
 • Kjørholt, Ingvild Hagen. (2013) Philosophie du cosmopolitisme et cosmopolitisme vecu au XVIIIe siecle. Fictions de la pensée, pensées de la fiction. Roman et philosophie aux XVIIe et XVIIIe siècles.
 • Kjørholt, Ingvild Hagen. (2013) Verden blir mindre. Kosmopolitter, slaver og det globale markedet i Voltaires Candide ou l'Optimisme. Europæisk litteratur 1500-1800, bind 1, Verden; fra Columbus til Napoleon.
 • Kjørholt, Ingvild Hagen. (2009) Jean-Charles Fougeret de Monbron (1706-1760). Verdensborgerskapets idéhistorie. 1. Den vestlige tradisjonen.
 • Kjørholt, Ingvild Hagen. (2009) Voltaire (1604-1778). Verdensborgerskapets idéhistorie. 1. Den vestlige tradisjonen.
 • Kjørholt, Ingvild Hagen; Jakobsen, Kjetil. (2009) Opplysningskultur 1. Kosmopolitter og villmenn. Innledning. Verdensborgerskapets idéhistorie. 1. Den vestlige tradisjonen.
 • Kjørholt, Ingvild Hagen. (2008) L'étranger dans le conte voltairien: le cas de L'Ingénu. A l'ombre des Lumières. Littérature et pensée francaises du XVIIIe siècle.
 • Kjørholt, Ingvild Hagen. (2008) Mennesket som kosmopolitt. Mennesket : arven fra opplysningstiden.

Rapport/avhandling

 • Kjørholt, Ingvild Hagen; Eliassen, Knut Ove; Sjöholm, Cecilia. (2012) Voltaires verdensborgere. En studie av det franske 1700-tallets kosmopolitisme. 2012. ISBN 978-82-471-3638-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (173).