KiS: Kunstutdanning i Samarbeid

Forskning – Institutt for lærerutdanning

KiS: Kunstutdanning i Samarbeid

I forskningsgruppa KiS (Kunstutdanning i Samarbeid) undersøkes tverrinstitusjonelle og flerfaglige samarbeid om kunstutdanning, som for eksempel samarbeid mellom kulturskole og grunnskole om undervisning i kunstfag som Musikk og Kunst & Håndverk. Forskningsgruppas målsetning er å bidra til kunnskap om hvordan tverrinstitusjonelle og flerfaglige samarbeid om kunstfaglig undervisning innvirker på kunnskap, læring, undervisning og omkringfaglige forhold, hvordan slike samarbeid arter seg, samt hvordan ulike faglige og organisatoriske problemstillinger kommer fram og behandles i slike samarbeid.

Flere av forskningsgruppas prosjekter tar utgangspunkt i Trondheim kommunes satsing, Kulturdag, hvor Trondheim kulturskole bidrar med sin kompetanse inn i den kunstfaglige undervisningen ved ti grunnskoler i Trondheim. Pilotprosjektet Kulturdag foregår skoleåret 2019–2020, og gir mulighet til å undersøke ulike sider ved et tverrinstitusjonelt samarbeid om kunstfaglig undervisning.

Til forskningsgruppa rekrutteres forskere blant annet fra NTNU (Institutt for lærerutdanning og Institutt for musikk), Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og Nord universitet. Forskningsgruppa ledes av Bjørn-Terje Bandlien, universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Gruppa inngår i forskingsnettverket MiU – Musikklærerutdanning i utvikling (2018–2021).

Medlemmer i forskningsgruppe

Medlemmer i forskningsgruppe