KiS: Kunstutdanning i Samarbeid

Forskning – Institutt for lærerutdanning

KiS: Kunstutdanning i Samarbeid

Forskningsnettverket KiS (Kunstutdanning i Samarbeid) er opptatt av tverrinstitusjonelle og flerfaglige samarbeid om kunstutdanning og utdanning i kunstfag. Dette kan for eksempel være samarbeid mellom kulturskole og grunnskole eller andre aktører om undervisning i kunstfag som musikk, dans, drama og kunst & håndverk. Forskningsnettverkets formål er å bidra til kunnskap om hvordan tverrinstitusjonelle og flerfaglige samarbeid omkring kunstfaglig undervisning arter seg og innvirker på kunnskap, læring, undervisning og omkringfaglige forhold, samt hvordan ulike problemstillinger kommer fram og behandles i slike samarbeid.

Et sentralt interessefelt for forskningsnettverket er kulturskolen og kulturskolens mange samarbeidskonstellasjoner i lokalmiljøene og regionalt, deriblant samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. Blant annet har Universitetskulturskoleprosjektet Unikup (2022–2024) en egen arbeidspakke som omhandler kulturskole-grunnskole-samarbeid.

KiS har en tilknytning til andre nasjonale og internasjonale nettverk, som blant annet Nordisk Nettverk for kulturskolerelatert forskning.

I 2021 ga KiS ut antologien Kunstutdanning: Samarbeid, kvalitet og spenningerMusPed:Research. Antologien gir et flersidig bidrag til kunnskapsutvikling omkring tverrfaglige og tverrinstitusjonelle samarbeid om kunst- og kulturfag, hvor ulike kompetanser, forståelser og utdanningskulturer føres sammen. Antologien undersøker på denne måten hvordan ulike aktører navigerer i et spenningsfelt mellom ulike kunstarter, ulike fagforståelser, pedagogikk, samfunn og administrative forhold.

Til forskningsnettverket rekrutteres forskere som interesserer seg for kulturskolerelatert forskning, tverrinstitusjonelle og tverrfaglige samarbeid og utdanningskulturelle møter, spenninger og kvaliteter i kunstfagrelatert utdanning.

Pr i dag har nettverket medlemmer fra NTNU (Institutt for lærerutdanning og Institutt for musikk), Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og Nord universitet, Universitetet i Agder, samt kulturskolene i Trondheim og Stjørdal. Forskningsnettverket ledes av Bjørn-Terje Bandlien, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

KiS har sprunget ut av forskingsnettverket MiU – Musikklærerutdanning i utvikling (2018–2021).

Medlemmer i forskningsgruppe

Medlemmer i forskningsgruppe