Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Forskning ved institutt for elektroniske systemer

 

Bilde av forsker i TerraHertz-lab (laserlab).

Sentrale forskningsområder ved Institutt for elektroniske systemer (IES) ligger innen trådløs kommunikasjon, marin akustikk/undervannskommunikasjon, multimedia- og talebehandling, mikro- og nanoteknologi, sensorteknologi samt medisinsk teknologi. Forskningsområdene er både eksperimentelt og teoretisk rettet

Forskningssidene finnes kun i engelsk utgave.


Forskningsgrupper

Akustikk

Akustikk som vitenskap er relatert til flere profesjoner og kommersielle aktiviteter, og er ofte knyttet til menneskelig aktivitet. De viktigste aktivitetene til gruppen for Akustikk er romakustikk, musikk- og elektroakustikk, instrumentering, numerisk akustikk, materialakustikk, marin akustikk og signalbehandling.

Nanoelektronikk og fotonikk

Fokus for gruppen er på utvikling av fremtidens materialer og teknikker med bedre funksjonalitet og redusert energiforbruk.

Gruppen utvikler nanoskala materialer med styrte funksjonelle egenskaper, fotoniske sensorer, og karakteriseringsteknikker for biomedisinske og informasjonsteknologiske applikasjoner. Gruppen forsker på oksidelektronikk, halvleder nanotråder, periodiske strukturer, fotoniske (bio)sensorer, biomedisinsk optikk, og terahertz spektroskopi.

Krets- og radiosystemer

Gruppe for krets- og radio-systemer forsker på design, modellering og testing av individuelle elektroniske kretser og større systemer. Disse kan for eksempel benyttes innen radiokommunikasjon, for innvevd kontroll av biler og husholdningsapparater, innen helse og velferd, og for mikroprosessorer og generell databehandling.

Signalbehandling

Signalbehandling, statistisk signalteori og informasjons- og kommunikasjonsteori er de viktigste akademiske aktivitetene for gruppen.

 

Smart Wireless Systems

Robotarm med griper og kamera «Smart Wireless Systems» er et etablert forskningsfelt fot Faggruppe Elektro på Gjøvik. Dette er også et felt av stor relevans for en mer effektiv organisering og styring av moderne industrielle prosesser.

 

Utvalgte forskningsprosjekt

EU prosjekt

Våre FP7 og Horizon 2020 (H2020) prosjekt.

H2020, 2017-2022
 
Self-Organizing Computational Substrates (SOCRATES) Erik Folven
H2020, 2016-2019
 
Semiconductor nanowire/graphene hybrids for high-efficiency light emitting diodes (NAGRALED) Helge Weman
H2020, 2016-2019
 
Towards Ubiquitous Low-power Image Processing Platforms (TULIPP) Per Gunnar Kjeldsberg
H2020, 2016-2019
 
Immersive and Interactive Real Time 3D Social Media Graphics Environments for the Broadcast Industry - Visual media Andrew Perkis
H2020, 2016-2019
 
Wireless In-Body Environment Communications (WiBec) Kimmo Kansanen
H2020, 2015-2019
 
Runtime Exploitation of Application Dynamism for Energy-efficient eXascale computing (READEX) Per Gunnar Kjeldsberg
H2020, 2015-2019
 
Innovative Quality Of Experience maNagament in Emerging mulTimedia services (QoE-Net) Andrew Perkis

 

NFR

Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

NFR, 2016-2015 ECCSEL - S2 Test tank for CO2 monitoring studies Martin Landrø
NFR, 2018-2022 Waste-to-Energy Dag Roar Hjelme
NFR, 2018-2022 Resource-aware IoT with Enhanced Intelligence and Security (RIOT) Stefan Werner
NFR, 2018-2022 Wireless In-body Sensor and Actuator Networks (WINNOW) Ilangko Balasingham
NFR, 2014-2019 Forskerskolen Nanoteknologi for mikrosystem II Jostein Grepstad
NFR, 2017-2019 LUCID Verifiseringsprosjekt Lise Randeberg
NFR Reconfigurable Radio Network Platform (ReRaNP) Torbjörn Ekman
NFR Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) Trond Ytterdal
NFR, 2016 Lab-on-a-chip Biophotonic Sensor Platform for Diagnostics (LOC) Astrid Aksnes
NFR, 2016- Double Intraperitoneal Artificial Pancreas  Reinold Ellingsen
NFR Nano-micro-science knowledge bricks for long-term stable, reliable heterogeneously integrated microdevices (NBRIX) Thomas Tybell
NFR, 2015–2019 Atomic Units for Language Universal representation of Speech - (AULUS) Torbjørn Svendsen
NFR, 2015–2018 Low Cost, Ultra-High Efficiency graphene nanowire Solar Cells - (GRANASOL) Helge Weman
NFR 2014–2018 Interface engineered functional oxides for future device technology - (IntOxide) Thomas Tybell
NFR, 2015–2018 HYBRID Peter Svensson
NFR, 2013–2018 Medical sensing, localization, and communications using ultra wideband technology II - (MELODY II) Ilangko Balasingham

 

Andre

UniT, 2016-2022
 
ARCEx - Research Centre for Arctic Petroleum Exploration Martin Landrø
Chr. Michelsen Research/NFR, 2016-2019
 
DAS CLIMIT/DEMODAS Distributed Seismic Monitoring for Geological Carbon Sequestrian Martin Landrø

 

Strategiske forskningsområder ved IE-fakultetet

Coastal and Marine Operations and Surveillance (CAMOS) Torbjörn Ekman
Energy Efficient Computing Systems (EECS) Per Gunnar Kjeldsberg

Kontakt

Foto: Thomas TybellProfessor Thomas Tybell.
Forskningskontakt ved IES

Publikasjoner

Publikasjoner finnes i Cristin (Current Research Information System in Norway)

Mer om publikasjoner

Infrastruktur

Bilde fra akustikklaboratorium (Aura-lab). Foto: Erik Wessel-Berg

Instituttet har et stort antall laboratorier med avansert vitenskapelig utstyr.

Beskrivelse av laboratorier (engelsk)

Ph.d.-studier

Bilde fra Sense-IT LabPh.d. eller doktorgradsprogrammet, er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

En doktorgrad er den høyeste graden som gis av et universitet. Forskningen utføres under veiledning av vitenskapelige ansatte.

Ph.d.-programmet i Elektronikk og telekommunikasjon