Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Forskning ved institutt for elektroniske systemer

 

Bilde av forsker i TerraHertz-lab (laserlab).

Sentrale forskningsområder ved Institutt for elektroniske systemer (IES) ligger innen trådløs kommunikasjon, marin akustikk/undervannskommunikasjon, multimedia- og talebehandling, mikro- og nanoteknologi, sensorteknologi samt medisinsk teknologi. Forskningsområdene er både eksperimentelt og teoretisk rettet

Forskningssidene finnes kun i engelsk utgave.


Forskningsgrupper

Akustikk

Akustikk som vitenskap er relatert til flere profesjoner og kommersielle aktiviteter, og er ofte knyttet til menneskelig aktivitet. De viktigste aktivitetene til gruppen for Akustikk er romakustikk, musikk- og elektroakustikk, instrumentering, numerisk akustikk, materialakustikk, marin akustikk og signalbehandling.

Nanoelektronikk og fotonikk

Fokus for gruppen er på utvikling av fremtidens materialer og teknikker med bedre funksjonalitet og redusert energiforbruk.

Gruppen utvikler nanoskala materialer med styrte funksjonelle egenskaper, fotoniske sensorer, og karakteriseringsteknikker for biomedisinske og informasjonsteknologiske applikasjoner. Gruppen forsker på oksidelektronikk, halvleder nanotråder, periodiske strukturer, fotoniske (bio)sensorer, biomedisinsk optikk, og terahertz spektroskopi.

Krets- og radiosystemer

Gruppe for krets- og radio-systemer forsker på design, modellering og testing av individuelle elektroniske kretser og større systemer. Disse kan for eksempel benyttes innen radiokommunikasjon, for innvevd kontroll av biler og husholdningsapparater, innen helse og velferd, og for mikroprosessorer og generell databehandling.

Signalbehandling

Signalbehandling, statistisk signalteori og informasjons- og kommunikasjonsteori er de viktigste akademiske aktivitetene for gruppen.

 

Smart Wireless Systems

Robotarm med griper og kamera «Smart Wireless Systems» er et etablert forskningsfelt fot Faggruppe Elektro på Gjøvik. Dette er også et felt av stor relevans for en mer effektiv organisering og styring av moderne industrielle prosesser.

 

Utvalgte forskningsprosjekt

EU prosjekt

Våre FP7 og Horizon 2020 (H2020) prosjekt.

H2020, 2016-2019
 
Towards Ubiquitous Low-power Image Processing Platforms (TULIPP) Per Gunnar Kjeldsberg
H2020, 2016-2019
 
Immersive and Interactive Real Time 3D Social Media Graphics Environments for the Broadcast Industry - Visual media Andrew Perkis
H2020, 2016-2019
 
Wireless In-Body Environment Communications (WiBec) Kimmo Kansanen
H2020, 2015-2019
 
Runtime Exploitation of Application Dynamism for Energy-efficient eXascale computing (READEX) Per Gunnar Kjeldsberg
H2020, 2015-2019
 
Innovative Quality Of Experience maNagament in Emerging mulTimedia services (QoE-Net) Andrew Perkis
FP7, 2013-2016
 
SEMEiotic Oriented Technology for Individual’s CardiOmetabolic risk self-assessmeNt and Self-monitoring (SEMEOTICONS) Lise Lyngsnes Randeberg
FP7, 2013-2015
 
IACOBUS Lise Lyngsnes Randeberg
FP7, 2012-2015
 
High capacity network Architecture with Remote radio heads & Parasitic (HARP) Ralf Müller

 

Norske prosjekt

Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

NFR Reconfigurable Radio Network Platform (ReRaNP) Torbjörn Ekman
NFR Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) Trond Ytterdal
NFR, 2016 Lab-on-a-chip Biophotonic Sensor Platform for Diagnostics (LOC) Astrid Aksnes
NFR, 2016- Double Intraperitoneal Artificial Pancreas  Reinold Ellingsen
NFR Nano-micro-science knowledge bricks for long-term stable, reliable heterogeneously integrated microdevices (NBRIX) Thomas Tybell
NFR, 2015–2019 Atomic Units for Language Universal representation of Speech - (AULUS) Torbjørn Svendsen
NFR, 2015–2018 Low Cost, Ultra-High Efficiency graphene nanowire Solar Cells - (GRANASOL) Helge Weman
NFR 2014–2018 Interface engineered functional oxides for future device technology - (IntOxide) Thomas Tybell
NFR, 2015–2018 HYBRID Peter Svensson
NFR, 2013–2018 Medical sensing, localization, and communications using ultra wideband technology II - (MELODY II) Ilangko Balasingham
NFR, 2015–2017 High Efficiency Quantum Dot Intermediate Band Solar Cells Bjørn-Ove Fimland
NFR 2014–2017 Window Integrated Solar Collector - (WISC) Johannes Skaar
NFR, 2014–2016 Mikrobølgeradio med nettverksfunksjonalitet og teknologi for Mobilt Internett infrastruktur (CERAGON) Morten Olavsbråten
NFR, 2013–2016 Thermal orientation of molecular fluids Ulf Österberg
NFR, 2010–2016 Microsystems for Medical Ultrasound Video Cameras II - (MUSIC II) Trond Ytterdal
NFR, 2014–2016 Holistic monitoring of indoor environment - (HOME) Ilangko Balasingham
NFR 2012–2016 Frinatek: III-V nanowire/graphene Helge Weman
NFR, 2013–2015 MI-Lab IET Trond Ytterdal
NFR, 2012–2015 Miljøbelastning veitrafikk Odd Kr. Pettersen
NFR, 2009–2015 Microsystems for Medical Ultrasound Video Cameras - (MUSIC) Trond Ytterdal
NFR, 2011–2015 Satellittbasert posisjonering for Effektiv Veiprising - (SAVE) Jon Glenn Omholt Gjevestad

Strategiske forskningsområder ved IE-fakultetet

Coastal and Marine Operations and Surveillance (CAMOS) Torbjörn Ekman
Energy Efficient Computing Systems (EECS) Per Gunnar Kjeldsberg

Kontakt

Foto: Thomas TybellProfessor Thomas Tybell.
Forskningskontakt ved IES

Publikasjoner

Publikasjoner finnes i Cristin (Current Research Information System in Norway)

Mer om publikasjoner

Infrastruktur

Bilde fra akustikklaboratorium (Aura-lab). Foto: Erik Wessel-Berg

Instituttet har et stort antall laboratorier med avansert vitenskapelig utstyr.

Beskrivelse av laboratorier (engelsk)

Ph.d.-studier

Bilde fra Sense-IT LabPh.d. eller doktorgradsprogrammet, er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

En doktorgrad er den høyeste graden som gis av et universitet. Forskningen utføres under veiledning av vitenskapelige ansatte.

Ph.d.-programmet i Elektronikk og telekommunikasjon