Forskning ved institutt for elektroniske systemer

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Forskning ved institutt for elektroniske systemer

 

Bilete av forskar i Terahertz-lab (laserlab)

Sentrale forskingsområde ved Institutt for elektroniske system (IES) ligg innan trådlaus kommunikasjon, marin akustikk/undervasskommunikasjon, multimedia- og talebehandling, mikro- og nanoteknologi, sensorteknologi samt medisinsk teknologi. Forskingsområda er både eksperimentelt og teoretisk retta.

Forskningssidene er berre å finna i engelsk utgåve.


IES strategiske områder

Illustrasjon av instituttets strategiske satsningsområder og samarbeidspartnere


Forskningsgrupper

Forskningsgrupper

Akustikk

AkustikkromAkustikk som vitskap er relatert til fleire profesjonar og kommersielle aktivitetar, og er ofte knytt til menneskeleg aktivitet. Dei viktigaste aktivitetane til gruppa for Akustikk er romakustikk, musikk- og elektroakustikk, instrumentering, numerisk akustikk, materialakustikk, marin akustikk og signalbehandling.

Nanoelektronikk og fotonikk

Grafen illustrasjonFokus for gruppa er på utvikling av framtidige materiale og teknikkar med betre funksjonalitet og redusert energiforbruk.

Gruppa utviklar nanoskala material med styrte funksjonelle eigenskapar, fotoniske sensorar og karakteriseringsteknikkar for biomedisinske og informasjonsteknologiske applikasjonar. Gruppa forskar på oksidelektronikk, halvleiar-nanotrådar, periodiske strukturar, fotoniske (bio)sensorar, biomedisinsk optikk, og terahertz-spektroskopi.

Krets- og radiosystemer

Krets- og radio-systemerGruppe for krets- og radio-system forskar på design, modellering og testing av individuelle elektroniske kretsar og større system. Desse kan til dømes nyttast innan radiokommunikasjon, for innvevd styring av bilar og hushaldsapparat, innan helse og velferd, og for mikroprosessorar og generell databehandling.

Signalbehandling

Elektronikk innen helseSignalbehandling, statistisk signalteori og informasjons- og kommunikasjonsteori er dei viktigaste akademiske aktivitetane for gruppa.

 

Smart Wireless Systems

Robotarm med griper og kamera «Smart Wireless Systems» er eit etablert forskingsfelt for Faggruppe Elektro på Gjøvik. Dette er også eit felt som er relevant for meir effektiv organisering og styring av moderne industrielle prosessar.

 

Utvalgte forskningsprosjekt

Aktive forskningsprosjekt


Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI CGF SFI Centre for Geophysical Forecasting Martin Landrø

EU prosjekt

Våre Horizon 2020 (H2020) prosjekt.

2023- SUBMarine cablEs for ReSearch and Exploration (SUBMERSE) Martin Landrø
H2020, 2021-2025 Wireless Brain-Connect Interface to Machines (B-CRATOS), Ilangko Balasingham
H2020, 2019-2022
 
Co-Principle Investigator of Next-Generation Theranostics of Brain Pathologies With Autonomous Externally Controllable Nanonetworks: A Transdisciplinary Approach With Bio-Nanodevices Interfaces (GLADIATOR) Ilangko Balasingham
H2020, 2018-2023
 
Positive City ExChange (CityxChange) Andrew Perkis
H2020, 2017-2022
 
Self-Organizing Computational Substrates (SOCRATES) Erik Folven
H2020, 2016-2019
 
Semiconductor nanowire/graphene hybrids for high-efficiency light emitting diodes (NAGRALED) Helge Weman
H2020, 2016-2019
 
Towards Ubiquitous Low-power Image Processing Platforms (TULIPP) Per Gunnar Kjeldsberg
H2020, 2016-2019
 
Immersive and Interactive Real Time 3D Social Media Graphics Environments for the Broadcast Industry - Visual media Andrew Perkis
H2020, 2016-2019
 
Wireless In-Body Environment Communications (WiBec) Kimmo Kansanen
H2020, 2015-2019
 
Runtime Exploitation of Application Dynamism for Energy-efficient eXascale computing (READEX) Per Gunnar Kjeldsberg
H2020, 2015-2019
 
Innovative Quality Of Experience maNagament in Emerging mulTimedia services (QoE-Net) Andrew Perkis

 

NFR

Prosjekt finansiert av Noregs forskningsråd (NFR).

NFR, 2019-2024 Communication Theoretical Foundation of Wireless Nanonetworks (CIRCLE) Ilangko Balasingham
NFR, 2021-2025 Internet of Bio-NanoThings for Prediction and Prevention of Infectious Diseases (CLIPEUS) Ilangko Balasingham
NFR, 2019-2024 GAMES Martin Landrø
NFR, 2016-2025 ECCSEL - S2 Test tank for CO2 monitoring studies Martin Landrø
NFR, 2018-2022 Waste-to-Energy Dag Roar Hjelme
NFR, 2018-2022 Resource-aware IoT with Enhanced Intelligence and Security (RIOT) Stefan Werner
NFR, 2018-2022 Wireless In-body Sensor and Actuator Networks (WINNOW) Ilangko Balasingham
NFR, 2014-2019 Forskerskolen Nanoteknologi for mikrosystem II Jostein Grepstad
NFR, 2017-2019 LUCID Verifiseringsprosjekt Lise Randeberg
NFR, 2015-2020 Reconfigurable Radio Network Platform (ReRaNP) Torbjörn Ekman
NFR, 2017-2020 Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) Trond Ytterdal
NFR, 2016-2020 Lab-on-a-chip Biophotonic Sensor Platform for Diagnostics (LOC) Astrid Aksnes
NFR, 2016-2020 Double Intraperitoneal Artificial Pancreas  Reinold Ellingsen
NFR, 2015-2019 Nano-micro-science knowledge bricks for long-term stable, reliable heterogeneously integrated microdevices (NBRIX) Thomas Tybell
NFR, 2015–2019 Atomic Units for Language Universal representation of Speech - (AULUS) Torbjørn Svendsen
NFR, 2015–2018 Low Cost, Ultra-High Efficiency graphene nanowire Solar Cells - (GRANASOL) Helge Weman
NFR 2014–2018 Interface engineered functional oxides for future device technology - (IntOxide) Thomas Tybell
NFR, 2015–2018 HYBRID Peter Svensson
NFR, 2013–2018 Medical sensing, localization, and communications using ultra wideband technology II - (MELODY II) Ilangko Balasingham

 

Andre

Norsk Romsenter, 2019-2019
 
IoT over satellite for remote areas Roger Birkeland
FORNY2020, 2019-2020
 

An integrated autonomy system for on-demand, all-electric and autonomous passenger ferries (aFerry)

Egil Eide
Telenor ASA, 2018-2019
 
5G Pilot in Trondheim Kimmo Kansanen

 

Strategiske forskningsområder ved IE-fakultetet

Energy Efficient Computing Systems (EECS) Per Gunnar Kjeldsberg

Publikasjonar

Publikasjonar

Publikasjonar er å finna i Cristin (Current Research Information System in Norway)

Meir om publikasjonar

Infrastruktur

Infrastruktur

Bilete frå akustikklaboratorium (Aura-lab).

Instituttet har mange laboratorium med avansert vitskapeleg utstyr.

Skildring av laboratorium (engelsk)

Doktorgradstudier

Ph.d.-studium

Bilete frå Sense-IT LabPh.d.- eller doktorgradsprogrammet, er ei forskarutdanning som har til føremål å utdanna sjølvstendige forskarar på internasjonalt nivå i samspel med nasjonale og internasjonale forskingsmiljø.

Ein doktorgrad er den høgste graden som vert gjeven av eit universitet. Forskinga vert utført under rettleiing av vitskapleg tilsette.

Ph.d.-programmet i Elektronikk og telekommunikasjon