Bakgrunn og aktiviteter

Profil
Reinold Ellingsen har 14 års erfaring fra oppdragsforskning, innovasjon og forskningsledelse fra SINTEF. Han har omfattende ledererfaring fra medisinsk teknologi og bioteknologi produktutvikling i internasjonalt businessmiljø som gründer og 12 år som CEO i Invivosense AS, et oppstart medtech selskap som ble utviklet fram til børsnotering.
 

  • Erfaring omfatter, produktutvikling, strategisk planlegging, arbeidsledelse, produksjon, P & L ansvar for budsjettering, konkurrentanalyse, prognoser og markedsvurderinger.
  • Hands-on kunnskap om selskapsetablering, industrielle og finansielle partnerprosesser, due diligence, børsnotering og -rapportering, teknologioverføring, immaterielle rettigheter,  teknologiutvikling, prosjektledelse og kvalitetskontroll.
  • Erfaring som styremedlem fra private bedrifter, universitet og bransjeorganisasjoner.
  • Innovasjonsprosesser i FoU-organisasjoner.


Forskning
Dr. Ellingsen's viktigste forskningsinteresse er biosensorer for medisinsk anvendelse, dvs. sensorer og sensorteknologi for måling av kjemiske og fysiske målestørrelser med medisinsk implikasjon.

Ellingsen deltar i forskningsgruppen Artificial Pancreas Trondheim (www.apt-norway.com). APT er en tverrfaglig gruppe forskere med ekspertise innen reguleringsteknikk, biomedisinsk teknikk, biosensorer, anvendt klinisk forskning, endokrinologi, anestesi og intensivmedisin, farmakologi, bioteknologi, matematisk modellering, biokjemi og kjemometri.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner