Bakgrunn og aktiviteter

Biografi

Martin Landrø er professor i geofysikk og seismikk ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (IPT) ved NTNU. Landrø er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1983 og dr.scient. i fysikk i 1986. Landrø jobbet som forsker i SERES fra 1986 til 1989. Deretter var han forsker i SINTEF petroleum 1993 til 1996 og som geofysiker i Statoil fra 1996 til 1998.

Landrø var prosjektkoordinator for EU-forskningsprosjektet ATLASS (Analysis of Time LapSe Seismic data). Fra 2005 til 2009 var han prosjektleder for et Forskningsrådsprosjekt for analyse av 4-dimensjonale seismikkdata (PETROMAKS).

Siden 2009 og fram til 2013 leder han et nytt forskningsprosjekt om forbedret kartlegging og overvåkning av oljereservoarer.

Publikasjoner

Undervisning

  • PG8104 - Seismisk reservoarmonitorering
  • TPG4100 - Fysikk og geofysikk
  • TPG4190 - Seismisk datainnsamling og prosessering
  • TPG4540 - Petroleumsgeofysikk, fordypningsprosjekt

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner