Bakgrunn og aktiviteter

Peter Svensson er professor ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon siden 1999 i faggruppen for akustikk. Hans forskningsinteresser er romakustikk og elektroakustikk, særlig beregningsmetoder og målemetoder, men også teknikker for auralisering (virtuell akustikk), og psykoakustikk - oppfattelse av tale og musikk i rom.

Bakgrunn

Peter Svensson har sivilingeniørsgrad i teknisk fysikk (1988) og PhD i akustikk (1994) fra Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har hatt forskningsopphold ved Kobe University (1997-98), Rensselaer Polytech Institute (2007), University of Reading (2012-13), og University College London (2017).

Tidligere har han vært vice president i European Acoustics Association (2007-13), president i norsk akustisk selskap (2004-06) og styremedlem i svenska akustiska sällskapet (1996-99).
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner