Publikasjonar

Institutt for elektroniske systemer

Publikasjonar

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er eit felles system for registrering og rapportering av forskingsaktivitetar for institusjonar i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren

Doktoravhandlingar

Oversikt over doktoravhandlingar er å finna i NTNUs institusjonelle arkiv.

Mastergradsoppgåver

Oversikt over mastergradsoppgåvene er å finna i NTNUs institusjonelle arkiv.