Bakgrunn og aktiviteter

Ilangko Balasingham er professor i medisinsk signalbehandling og kommunikasjon ved Institutt for elektroniske systemer. Han tilhører gruppen for Signalbehandling. Balasingham er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i signalbehandling, begge fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner