Tunnelsystemer

Tunnelsystemer

Tunnelsystemer

 

Du ser dem som regel ikke, men du har garantert gått over eller forbi dem. Inne i norske fjell går det 5000 kilometer med enorme tunneler.

De er så store at man kan kjøre lastebiler gjennom dem, og hver dag frakter de mange hundre tusen tonn vann til kraftverkene. Men er de perfekt utformet slik de er i dag? Hvor lenge kan de stå? Og hva vil skje dersom vannet skal pumpes motsatt vei gjennom tunnelene? 

Det er noen av spørsmålene forskerene i denne arbeidsgruppa skal finne ut. I prosjekt 1.1 er målet er å utvikle ny kunnskap om vannkrafttunneler. Feil vurdering og design av konus har direkte følger for framdrift, kvalitet og kostnader i prosjekter. Storskala splitting av berg, tap av vann, forlenging av stålrør, ombygging, flytting av tunnel og konus er noen av problemene som kan oppstå.

 

Kontakt

Kontakt

person-portlet

Bjørn Nilsen
Tilknyttet
bjorn.nilsen@ntnu.no
73594819
97716018

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Hydropower tunnels, penstocks and surge chambers

Periode: 2017-2021

FoU-partnere: NTNU, Colorado School of Mines (CSM), Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesia, Graz Technical University (TU Graz), EPFL Lausanne, Power China Changsha.

Assosierte prosjekt: Tunnel Roughness (KPN)

PhD tilknyttet prosjektet: Ola Haugen Havrevoll, Bibek Neupane, Lena selen, Henki Ødegaard and Livia Pitorac.