Tunnelsystemer

 

Du ser dem som regel ikke, men du har garantert gått over eller forbi dem. Inne i norske fjell går det 5000 kilometer med enorme tunneler.

De er så store at man kan kjøre lastebiler gjennom dem, og hver dag frakter de mange hundre tusen tonn vann til kraftverkene. Men er de perfekt utformet slik de er i dag? Hvor lenge kan de stå? Og hva vil skje dersom vannet skal pumpes motsatt vei gjennom tunnelene? 

Det er noen av spørsmålene forskerene i denne arbeidsgruppa skal finne ut. I prosjekt 1.1 er målet er å utvikle ny kunnskap om vannkrafttunneler. Feil vurdering og design av konus har direkte følger for framdrift, kvalitet og kostnader i prosjekter. Storskala splitting av berg, tap av vann, forlenging av stålrør, ombygging, flytting av tunnel og konus er noen av problemene som kan oppstå.

Utfordringer

  • Spenningsmålinger oppleves som kostbart av oppdragsgiver

  • Mobiliseringstid og rapporteringstid tilknyttet spenningsmålinger oppleves som for lang

  • Manglende forståelse for at overdekningsbetraktninger som i «Norwegian Criterion for Confinement» kun bør anses som veiledende for foreløpig plassering av konus

Målet med doktorgradsoppgaven til Henki Ødegaard er å utvikle en forenklet variant av en hydraulisk splittetest som kan:

  1. Gi enkle tester med rimelig målenøyaktighet og reproduserbarhet

  2. Muliggjøre rutinemessig testing under driving av den enkelte tunnel

  3. Gjennomføres uten særlig forstyrrelse av den ordinære salvesyklusen

  4. Utføres i ordinære (Ø51 mm) borhull

  5. Utføres uten behov for kjerne, televiewer eller avtrykkspakker

  6. Kan gjennomføres med kontrollert bruddforløp og med sterkt begrenset splitting/jekking av berget 

Kontakt

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Hydropower tunnels, penstocks and surge chambers

Periode: 2017-2021

FoU-partnere: NTNU, Colorado School of Mines (CSM), Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesia, Graz Technical University (TU Graz), EPFL Lausanne, Power China Changsha.

Assosierte prosjekt: Tunnel Roughness (KPN)

PhD tilknyttet prosjektet: Ola Haugen Havrevoll, Bibek Neupane, Lena selen, Henki Ødegaard and Livia Pitorac.