Om prosjektet

Fakta
I 2018 var hydroCen sine forskere involvert i 27 assosierte prosjekter. 

Assosierte prosjekt

Assosierte prosjekt

Assosierte prosjekt

Prosjekt HydroCen tilhørighet Prosjektleder Område Type Prosjekteier
Fleksible Sandfang 1.1,1.3 Kaspar Vereide Vannkraftkonstruksjoner Industri Sira Kvina Kraftselskap
TunnelRoughness 1.1 Jochen Aberle Vannkraftkonstruksjoner KPN NTNU (NVKS)
FlomQ 1.2 Nils Rüther Vannkraftkonstruksjoner IPN Energi Norge
Plaf [I - II] 1.2 Leif Lia Vannkraftkonstruksjoner Industri Energi Norge
Skred i magasin 1.2 Leif Lia Vannkraftkonstruksjoner Industri NVE/ NTNU
Stable Dams 1.2 Bård Arntsen Vannkraftkonstruksjoner KPN Norut
SediPASS 1.3 Nils Rüther Vannkraftkonstruksjoner KPN NTNU (NVKS)
HiFrancis KPN 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 Ole Gunnar Dahlhaug Turbiner og generator KPN NTNU (NVKS)
HiFrancis FSI Toolkit 2.1, 2.2, 2.5 Martin Holst Turbiner og generator IPN EDR Medeso
Francis-99 2 Chirag Trivedi Turbiner og generator Internt NTNU
HydroFLEX 2, 3, 4 Ole Gunnar Dahlhaug Turbiner og generator EU H2020 NTNU
Levetidsberegning for Francis 2.1, 2.4, 2.5 Petter Østby Turbiner og generator IPN Rainpower
Reversible pumpeturbiner 2.3 Torbjørn K. Nielsen Turbiner og generator PhD NTNU (NVKS)
HydroStator 2.1, 2.4, 2.5 Arne Nysveen Turbiner og generator KPN NTNU (NVKS)
MonitorX 2.1, 2.4, 2.5, 3.2 Thomas Welte Turbiner og generator IPN Energi Norge
EnergizeNepal 1.3, 2 Ole Gunnar Dahlhaug Turbiner og generator MFA Kathmandu University
PRIBAS 3 Arild Helseth Marked og tjenester KPN SINTEF Energi
IBM 3.1, 3.3, 3.4 Arild Helseth Marked og tjenester KPN SINTEF Energi
MultiSHARM 3.4 Marte Fodstad Marked og tjenester   SINTEF Energi
HydroBalance 3 Michael Belsnes Marked og tjenester KPN SINTEF Energi
Miljødesign Mandalselva 4 Torbjørn Forseth Miljødesign Skattefunn/ Industri NINA
FITHydro 1.3, 4.1, 4.3 Peter Rutschmann Miljødesign EU H2020 Koordinator Technical University of Munich, Germany
SusWater 3.5, 4.1, 4.3 Atle Harby Miljødesign KPN SINTEF Energi
HYCANOR 4.2, 4.3 Ingeborg Helland Miljødesign INTPART NINA
SafePASS 1.3, 4.2, 4.3 Torbjørn Forseth Miljødesign KPN NINA
Elvemuslingens miljøkrav 4.3 Bjørn M. Larsen Miljødesign Goverment NINA
FranSed 1.3, 2.1 Ole Gunnar Dahlhaug Turbine and generators FME HydroCen NTNU
HyMo 4.3 Atle Harby Environmental design Government SINTEF
Miljødesignhåndbok for ørret i magasin 4 Ingeborg Palm Helland Environmental design Government NINA
DIRT-X 1,3 Nils Rüther Hydropower structures EU H2020 NTNU
LitRo 1,1 Kaspar Vereide Hydropower structures KPN FDB