Fagutvalg

Fagutvalg

Fagutvalgene er opprettet for å sikre at verdien av forskningen i HydroCen blir størst mulig for hele konsortiet.

Fagutvalgene skal sikre medvirkning fra brukerpartnerne i forskningsprosjektene. Fagutvalgene skal påvirke og medvirke til det faglige arbeidet og de faglige prioriteringene i senteret.

I fagutvalgene jobber brukerpartnere og forskere sammen. Hvert fagutvalg har 20 – 30 medlemmer.

Medlemmene i fagutvalgene er fagpersoner blant HydroCens brukerpartnere, og forskere. Brukerpartnerne er vannkraftprodusenter, leverandørindustri, konsulentbransjen og myndigheter (NVE og Miljødirektoratet).

HydroCen skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor. Senteret må jobbe tett sammen med brukerpartnere for å prioritere de rette utfordringene og sikre at vi leverer etterspurt kunnskap og innovative løsninger.

HydroCen har fire fagutvalg, ett til hver av senterets arbeidspakker: