Sedimenthåndtering

Sedimenthåndtering

Sedimenthåndtering

 

Rent vann er ekstremt viktig i vannkraft. Sedimenter som stein, grus, sand og leire kan blant annet ødelegge turbiner og tunneler og føre til svært dyre vedlikeholdskostnader.

I Norge har vi hardt berg og rent vann, men i mange andre land kan urent vann føre til enorme problemer for kraftverkene og for miljøet.  

De som forsker på sedimenthåndtering tar dermed opp et globalt problem for økonomi, miljø og bærekraft. Forskerne i denne arbeidsgruppa skal:

  • Finne nye løsninger for sedimenthåndtering

  • Utvikle turbindesign som står imot sandslitasje

  • Undersøke sedimentmålinger og miljøpåvirkninger

Kontakt

Kontakt

person-portlet

Nils Ruther
Professor
nils.ruther@ntnu.no
73594756
95137746

Om prosjektet

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Sediment handling

Periode: 2018-2021

FoU-partnere: NTNU, SINTEF, Statkraft, University of Bologna, Hydro Lab Nepal

Assosierte prosjekt:  SediPASS (KPN), “Sustainable design and operation of hydro power plants exposed to high sediment yield”,  FitHydro (H2020). SafePASS, EnergizeNepal, HiFrancis (KPN)

PhD tilknyttet prosjektet: Nirmal Acharya and Diwash Lal Maskey