Internasjonalt samarbeid i HydroCen

Internasjonalt samarbeid i HydroCen

Økt globalt behov for miljøvennlig energi gjør at flere land nå ser mot vannkraft igjen. HydroCen samarbeider med forsknings- og fagmiljø over hele verden. Målet er å gjøre vannkraft mer fleksibel sammen med de andre fornybarprodusentene, mer miljøvennlig og bedre rustet til å tåle fremtidens behov.

Europa og EU:

Assosierte prosjekt og partnere

India og Nepal

Assosierte prosjekt og partnere:

Austalia og Nord-Amerika